Translate site

Lotteritillstånd

Att söka tillstånd

Det finns två sorters tillstånd att söka, dels när endast ett lotteri ska anordnas (§ 15) och dels när man vill anordna mer än ett lotteri under en treårsperiod (§ 17). Den sistnämnda kallas registrering. Ansökan om tillstånd och/eller registrering görs på särskild blankett som tillsammans med övrig information skickas in till kultur- och fritidskontoret. Se blanketter i högerspalten.

Ansökan om tillstånd för lotteri (§ 15)


Följande handlingar ska bifogas i ansökan:

  • Vinstplan
  • Ekonomisk plan för lotteriet
  • Protokollsutdrag angående beslut om att ansöka om lotteritillstånd, lotteriets insatsbelopp och försäljningstid samt uppgifter om vem som är vald till lotteriföreståndare.
  • Föreningens senaste verksamhetsberättelse
  • Föreningens stadgar

Ansökan om registrering (§ 17)


Följande handlingar ska bifogas i ansökan:

  • Protokollsutdrag med föreningens beslut angående att ansöka om registrering av lotteri enligt § 17 (lotterilagen), med en omsättning av 20 basbelopp under en treårsperiod
  • Uppgifter om vem som utsetts till lotteriföreståndare
  • Föreningens senaste verksamhetsberättelse
  • Föreningens stadgar

Uppdaterad: 2018-01-09 

Sidansvarig: Jonas Andersson 0581-811 66

Kontakt

Britt Lihagen
Assistent
0581-811 43

Besöksadress
Kultur- och fritidskontoret
Smedjegatan 1
711 30 Lindesberg