Translate site

Väkommen som deltagare i Vinterspår

Sista dag för anmälan är söndag 22 oktober 2017

Vad får du?

  • Möjlighet att utveckla ditt eget skapande genom mötet med andra.
  • Testa nya idéer och samarbeten.
  • Möjlighet att visa upp dig för en bred publik.

Det kostar inget att medverka i Vinterspår. Grundskyltmaterial samt gemensam marknadsföring sköts av Tillväxtförvaltningen/ Kulturenheten. Kulturenheten kan hjälpa till med samordning mellan aktör och innehavare av mötesplats.

Vad måste du?

  • Som deltagare förväntas du ta fullt ansvar för din medverkan.
  • Respektera stoppdatum för anmälan (text och bild).
  • Delta i utställningen ”Försmak av Vinterspår”
  • Respektera överenskomna öppettider.
  • Delta i planeringsmöten (i möjligaste mån).
  • Marknadsföra Vinterspår genom att sprida information muntligt, på egna hemsidor/sociala medier, sätta upp affischer och sprida broschyrer.

Du finansierar Ditt deltagande genom att ta inträde/sälja alster, fika etc. Det är vår förhoppning att du följer dessa åtaganden. Då ökar våra möjligheter att tillsammans skapa ett bättre arrangemang.

Uppdaterad: 2017-10-06 

Sidansvarig: Kristina Öster tfn: 0581-815 27

Kontakt

Har du frågor eller undrar över något? Här når ni oss:

E-post: Kulturkontoret
Tel: 0581-811 45

Sara Sporre
Kultursekreterare
076-725 77 09

Besöksadress
Smedjegatan 1

Här laddar du ned logotypen: