Translate site

Beståndsregister


Beståndsregister över arkiv och samlingar i Lindesbergs kulturhistoriska arkiv

Arkiv/Samling

Startår

Slutår

Arkivnummer

ABF:s studiecirkelbibliotek nr 31, Frövi

1928

1966

564

ABF:s studiecirkelbibliotek nr 813, Guldsmedshyttan/Guldsmedshyttans folkbibliotek

1925

1964

361

Andersson, Anders [Björkhyttan]

1840

1870

4

Andersson, Johan

 

 

5

Andersson, P. E. (riksdagsman)

1840

1892

8

Andersson, Ragnar (stationsinspektör) [Vasselhyttan] (om bl a Linde kommun och ålderdomshemmet Östra Bohr)

 

 

9

Andersson-Meijerhelm, Karl August

1760

1910

7

Anderssons fotosamling, L. W. [Lindesberg, Nora, Järle m fl platser]

1890-talet

1920-talet

488

Anderssons fotosamling, Rigmor (fotoalbum)

1910-talet

1920-talet

484

Anderssons samling, John (ingenjör och byggmästare)

1913

 

6

Anderssons samling, Sven Ivar (material från Hinseberg, Munkaboda och Näsby)

 

 

150

Anderssson, Anders August (Byggmästare)

1860

1916

3

Arefeldt, Sven (notarkiv)

1900

1960

11

Arosenius, C. D. (kyrkoherde)

1840

1970

12

Arosenius, Hedda

 

 

13

Aspa baptistförsamling

1884

1955

14

Aspa ungdomsförening (baptistisk)

1887

1913

15

Augustibuller (musikfestival)

1996

2007

16

Barntemplet 372 Novemberliljan [Vedevåg] (fragment)

 

 

464

Barthelsson, Emma och Cassimir (Bengt Myréns och Sven Bloms samling om:)

 

 

19

Berg & Co:s arbetares sjukhjälpsfond

1947

1959

21

Bergbolagen

1950-talet

 

20

Bergenskjöld, Eric (manuskript till Nora Bergslag vid 1784 års slut)

 

 

321

Berglunds samling, Gösta

1969

1974

22

Bergslagen, tidningen (tidningslägg)

1928

1932

357

Bergslagens finska förening

1961

1991

23

Bergslagens frimärksungdom

1982

1989

24

Bergslagens frimärksungdom (nybildad 1992)

1992

1994

158

Bergslagernas fornminnesförening

1908

1925

25

Bergslagernas tidning AB (tidningslägg, 1889-1940, med luckor och räkenskaper)

1920

1956

26

Bergslagskretsen av NTO

1918

1929

27

Bergslagskretsen av SLU

1931

1940

28

Bergslags-Kuriren (tidningslägg)

1922

1930

358

Bergslagsposten (tidningslägg: 1893-1940, med luckor och bokföring)

1893

1940

356

Bergström, E. R. (läderhandlare?) [Smedjebacken]

1878

1894

30

Bert Ohlsons advokatbyrå

1970-talet

2000-talet

527

Bindlers negativsamling, Osvald

1930-talet

1960-talet

477

Bio Kontrast, Lindesberg

 

 

513

Björkhyttans juniorförening (SMU)

1948

1965

35

Björkhyttans kristna ungdomsförening (SMU)

1916

1938

36

Björkhyttans missionsförsamling

1888

1965

37

Björkhyttans missionsförsamlings juniorkrets

1925

1931

38

Björkhytte söndagsskola

1888

1944

39

Björksjö hyttelags intressenter

1792

1830

41

Björkstedts arkiv, Karl Axel

 

 

466

Björkvretens egendom

1925

1993

42

Björnhammarshult (räkenskapsböcker)

1813

1858

33

Blanka gruva

1812

1886

43

Blixterboda arbetarekommun

1928

1998

44

Blombergs samling, David

 

 

45

Boglands samling, Anders (självbiografiska och skönlitterära texter) [Löa, Ramsberg och Ljusnarsberg]

 

 

560

Bohrs juniorförening

1941

1967

48

Bohrs kristliga ungdomsförbund

u. å.

 

49

Bohrs missionskrets

1876

1991

47

Bohrs söndagsskola

1894

1898

46

Brotorps gård

1807

1917

51

Brödbyrån i Lindesberg

1917

1919

52

Bröderna Sandströms skidfabrik [Lindesberg]

1923

1963

584

Byggnadsfirma Gustaf Ahlqvists fotosamling [Lindesbergs stad]

1970-talet

 

474

Byggnadsnämnden i Lindesberg (protokoll och ritningar)

1875

1970

53

Carlmark, L. A. [Råsvalslund]

1853

1888

54

Carlssons fotosamling, Fritiof [Fanthyttan]

1920-talet

1940-talet

102

Carlssons fotosamling, Fritz [Guldsmedshyttan med omnejd] (fotografier och negativ)

 

 

469

Centerpartiets kommunkrets i Lindesberg

1959

1970

56

Dahlins samling, Ellen (fotografier från bl a Guldsmedshyttan)

 

 

567

Dalkarlshytte Bruk AB

1852

1976

58

Dalkarlshytte Bruks arbetares sjuk- och begravningskassa

1897

1941

59

De arbetslösas förening i Guldsmedshyttan

1919

1925

60

De handikappades förbund, Lindeortens lokalavdelning

1968

2005

61

Edstams negativsamling, Sven

1912

1915

297

Ekecrantz-Fälts samling, Ingeborg (gruppfotografier från Lindesberg och klipp om "Björnjägaren" Nils Rundgren)

1916

2009

278

Eliassons fotosamling, Axel [Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommuner]

 

 

487

Elvenfalks bildsamling, Gunnar

 

 

50

Elzwiks samling, Erik (Kassa- och motböcker)

1837

1854

558

Engströms negativsamling, John

1940-talet

1960-talet

486

Erikssons arkiv, Karin [Järnboås] (Räkenskaper - förmodligen en övningsbok eftersom flera personnamn är väldigt fantasifulla, exempelvis: Svinpigan Poppelstrand och Knipsmeden Spadblad)

1877

 

570

Erikssons samling, Hans S.

1973

2015

482

Ersson, Lars, bergsman [Ringshyttan] (Räkenskapsböcker)

1856

1880

349

Fabriksklubben vid Bröderna Sandströms skidfabrik

1942

1950

533

Fagermans fotosamling

1860-talet

1955

63

Fanthyttans elförening

1955

1983

64

Fanthyttans lokala samorganisation

1917

1944

65

Fanthyttans SLU-avdelning

1950

1955

66

Fanthyttans syndikalistiska ungdomsklubb

1933

1940

67

Fellingsbro allmänna nykterhetskommitté

1907

1988

68

Fellingsbro arbetarekommun

1939

1962

69

Fellingsbro baptistförsamling

1867

1994

70

Fellingsbro fackliga centralorganisation

1930

1958

71

Fellingsbro folkbibliotek (protokoll, journaler och räkenskaper)

1911

1970

553

Fellingsbro högerförening (kassabok)

1929

1962

159

Fellingsbro kommunkrets av Centerpartiet

1950

1970

73

Fellingsbro manskör

1932

1969

74

Fellingsbro MHF-avdelning

1947

1982

75

Fellingsbro norra avdelning av Bondeförbundet

1928

1945

77

Fellingsbro norra bygdegårdsförening (Sveaborg) [Spannarboda]

1938

1939

78

Fellingsbro socialdemokratiska arbetarekommun

1914

1976

79

Fellingsbro socialdemokratiska kvinnoklubb

1937

1979

80

Fellingsbro södra avdelning av Bondeförbundet

1920

1942

81

Fellingsbro södra centerungdomsavdelning

1932

1976

82

Fellingsbro västra centerpartiavdelning

1952

1981

83

Fellingsbro ålderdoms- och sjukhem

1881

1986

85

Finnåkers CKF-avdelning

1942

1994

86

Folkkampanjen mot kärnkraft i Lindesberg

1979

1986

89

Folkpartiets lokalavdelning [Fellingsbro]

 

 

542

Folkpartiets lokalavdelning [Fellingsbro-Frövi]

 

 

543

Folkpartiets lokalavdelning [Frövi]

 

 

541

Folkpartiets lokalavdelning [Lindesberg]

1940

1997

90

Folkpartiets lokalavdelning [Nora-Linde]

 

 

540

Folkpartiets lokalavdelning [Ramsberg m fl]

 

 

539

Folkskolans idrottsförening, Lindesberg

1940

1973

237

Fornaboda missionskrets

1884

1942

91

Fornaboda ungdomsförening (SMU)

1904

1929

92

Franzéns fotosamling, Holger (stadsbranden vintern 1970)

1970

 

509

Frikyrkliga hjälpkommittén för Finlands barn

1942

1945

93

Friluftsfrämjandet i Lindesberg

1939

1981

94

Frimurareföreningen Bergslagsbröderna

1926

2011

573

Frälsningsarmén, kåren i Lindesberg (räkenskaper och statistik)

1976

1986

548

Frövi fackliga centralorganisation

1940

1972

96

Frövi köping. Byggnadsnämnden (fotografier)

1958

1959

467

Frövi-Fellingsbro lokalavdelning av Kristen demokratisk samling

1964

1986

577

Fyrby sällskap för befrämjande och upplysning och sedlighet (Svenska baptistsamfundet)

1891

1960

97

Fägerås samling, Alice

1815

1917

98

Föreningen Barnens dag i Lindesberg

1950

1975

99

Föreningen Folkets hus i Guldsmedshyttan

1914

1965

100

Föreningen för Lindesbergs luftvärn

1940

1944

101

Föreningen Hem och samhälle (Lindesbergs husmodersförening)

1934

2003

103

Föreningen Lindesbergs konstfrusna isbana

1961

1964

104

Föreningen Norden

1968

1983

105

Föreningen Rädda barnen [Ramsberg]

1943

1963

106

Föreningen Östanbysläkten [Östanby, Gusselhyttan]

1881

2015

481

Föräldraföreningen kommunal barnomsorg i Lindesberg

1984

2000

107

Gahns samling, Märta

 

 

108

Gammelbo hyttelag

1817

1873

109

Gradtemplet nr 4 Svea (IOGT)

1881

1900

113

Grafiska personalklubben vid Orieltryck

 

1992

111

Granhultsverken

1798

1888

110

Guldsmedshyttans fackliga centralorganisation

1952

1973

236

Guldsmedshyttans fackliga samorganisation

1921

1923

117

Guldsmedshyttans föreläsningsförening

1917

1922

118

Guldsmedshyttans hembygdskommitté

1800-talet

1995

574

Guldsmedshyttans lokala samorganisation

1914

1968

119

Guldsmedshyttans pensionärsförening (PRO)

1951

1981

120

Guldsmedshyttans skoldistrikt (Midtjärnsbro skola, skollärare Axel Eriksson m. m.)

1944

1949

366

Guldsmedshyttans ungsocialistiska klubb

1921

1923

420

Guldsmedshytte AB arbetares sjuk- och begravningskassa

1892

1905

121

Guldsmedshytte blåsningslag

1830

1846

122

Guldsmedshytte bruks AB

1844

1949

123

Guldsmedshytte egnahems AB

1915

1942

124

Guldsmedshytte sockens brandstodsnämnd

1923

1952

126

Guldsmedshytte-Pershyttekretsen av SAC

1943

1957

125

Gusselby fiskevårdsförening

1956

1984

130

Gusselby missionskrets

1877

1969

131

Gusselby socialdemokratiska förening

1938

2005

128

Gusselby-Aspa fruktodlarförening

1933

1949

129

Gusselhytte fattigrote

1858

1890

133

Gusselhytte masugn AB

1780

1963

135

Gustafssons fotosamling, Carl

1860-talet

1870-talet

503

Gustafssons fotosamling, Gösta [Vedevåg m fl platser]

1950-talet

1970-talet

526

Gustafssons samling, A. W. (Korrespondens, räkenskaper och trycksaker) [Öskevik]

 

 

559

Gustafssons samling, Kristina (äldre dokument)

1771

1873

136

Gymnastikhuset i Lindesberg

1914

1930

138

Gårdshandlingar från Bottnarna 128 [Lindesberg]

1818

1956

407

Gårdshandlingar från Fellingsbro (Villboda och Oppeby)

1868

1930

72

Gåsnäsboda och Hammarn [Andershammarn] (gårdshandlingar)

1676

1983

139

Hammarbackens arbetarekommun

1941

1961

140

Hammarbackens fiskeklubb

1973

1979

141

Hammarbackens hembygdsförening

 

 

142

Hammarbackens hytta

1838

1868

143

Hammarn-Hults missionsförsamling, med junior- och ungdomsföreningar

1898

1981

549

Hammarsmedslådan i Fellingsbro (räkenskapsbok för understödsverksamhet)

 

 

144

Handlanden Christian Berglunds arkiv (Avräkningsböcker med kladdar som förmodligen tillhört ChB)

1832

1837

591

Hellströms fotosamling, Lars (fotoutställning om nedläggingen av Stråssa gruva)

1983

 

568

Henrikssons arkiv, Sven (bagare - räkenskaper och korrespondens) [verksam och boende i bl a Sågen, Västanfors, Bånghammar och Vasselhyttan]

 

 

517

Herstads samling, Jan

1822

1894

145

Hidingelunds juniorförening (SMU)

1938

1948

146

Hidingelunds missionsförening

1913

1935

147

Hinderssons samling, John (fotoalbum från Närkes idrottsförbunds cykelläger i Mogetorp 1956)

1956

 

57

Hindriksson i Älvhyttan, Häradsdomare Anders [1789-1882] (anteckningsböcker och motbok)

1790-talet

 1843

148

Hinsebergs gårds notsamling

 

 

151

Hyttebleckslaget (Lopplunda)

1920

1944

149

Håkansbo kopparverk

1771

1789

153

Håkansboda gård

1900

 

154

Hårds fotosamling, Axel [Vedevåg]

 

 

478

Högerns kvinnoförening i Fellingsbro

1931

1976

76

Högstaboda kristna ungdomsförening

1925

1946

156

Högstaboda missionsförsamling

1924

1973

157

Högås gård

1894

1896

155

Idrottsföreningen kamraterna, Lindesberg

1905

2005

160

Industriutställningen 1907 (Industri-, slöjd, lantbruks- och trädgårdsutställningen) [Lindesberg]

1907

 

166

Ingelshyttans juniorförening (SMU)

1930

1961

161

Ingelshyttans missionsförsamling

1885

1962

164

Ingelshyttans södra belysningsförening

1926

1949

506

Ingelshytte gruvfälts arbetares sjuk- och begravningskassa

1913

1936

162

Ingelshytte kristliga ungdomsförening (SMU)

1909

1923

163

IOGT-Logen 1006 Kloten [Kloten]

1894

1936

290

IOGT-Logen 3914 Valkyrian [Frövi] (Handlingar rörande biblioteksverksamheten)

1927

1967

565

IOGT-Logen 42 Linné [Lindesberg]

1881

1883

291

IOGT-Logen 4866 Vårbrodd [Grimsöbodar]

1927

1957

294

IOGT-NTO-föreningen 2653 Stjärnan [Gusselby]

1932

1975

293

IOGT-NTO-föreningen 33 David [Lindesberg]

1881

1973

284

IOGT-NTO-föreningen 459 Stjärnbaneret [Vasselhyttan]

1891

1951

403

IOGT-NTO-föreningen 769 Österns stjärna [Nyckelby]

1894

1982

404

IOGT-NTO-föreningen 875 Framåt [Ramsberg]

1907

1945

286

Iwarssons klippsamling, Iwan (huvudsakligen om skolfrågor)

1951

1961

507

Jakobssons samling, Manne (personuppgifter om Lindesbergs innevånare)

1938

 

167

Janssons arkiv, Byggmästare Erik

1862

1896

170

Janssons arkiv, Byskollärare Lars [Älvhyttan]

1827

1884

171

Janssons arkiv, Klampare P. J. [Kloten]

1880

1902

172

Janssons brevsamling, Clara och K. J. [Lilla Björnhammaren]

1887

1932

32

Janssons manuskripsamling, Stefan

2009

 

169

Janssons personarkiv, Anders [Ingelshyttan]

1863

1889

168

Johanssons filmsamling, David [Vedevåg]

1960-talet

1980-talet

525

Jonassons fotosamling, Tore

 

 

34

Jungmarkers klippsamling, Axel

1952

1980

174

Juniorföreningen Fyrbåken (baptistisk) [Ullersäter]

1930

1962

532

Juniorföreningen Syskonen (baptistisk) [Lindesberg]

1907

1933

175

Järnvägskvinnornas understödsförening [Vanneboda m fl platser]

1919

1948

413

Kallernäs kristna missionsförening

1897

1964

176

Karlssons arkiv, Karl-Erik [Gräsmossen]

1916

1947

177

Karlssons arkiv, Rachel

 

 

179

Karlssons samling, Göran (arkivmaterial och handlingar rörande Bergslagsposten, Karlskoga Kuriren, Örebro Kuriren och Bergslagernas tidnings personalstiftelse)

1892

2014

545

Karlssons samling, Nils Göran (fotografier från Stripa)

1950-talet

 

227

Karlssons sterbhus, Karl Fredrik

 

 

178

Kjellmans fotosamling, Kjell (fotografier från Lindesbergs stad)

1970

1976

581

Kopparbergs lokalavdelning av Centerpartiet

1958

1960

180

Koskull, Mariana (personliga handlingar angående förmyndarskap)

1864

1881

181

Kristdemokraterna i Lindesberg

1964

2015

578

Kvinnoföreningarnas beredskapskommitté i Lindesberg

1939

1946

40

Kåfalla bruk

1801

1909

184

Kårbergs smedjelag

1832

1912

185

Kårberg-Stråssa arbetarekommun

1914

1967

186

Larsbo kalk

 

 

496

Larsson, Erik (räkenskaper) [Västra Öskevik]

1869

1884

188

Larsson, Karin [Torphyttan]

 

 

190

Larssons handlingar från Ställbergsbolagen, Ingemar

1954

1963

375

Larssons negativsamling, Ingmarie

 

 

485

Larssons samling, Edvard (hyttor och gruvor)

1878

1980-talet

189

Larssons samling, Margareta (bl a familjen Palmgren)

 

 

516

Lia by [Näsby socken]

1604

1973

192

Liberal ungdom [Lindesberg] (kassaböcker)

1963

1968

547

Lindahl, Joel (brev från Amerika)

1907

1919

193

Lindbergs i Frövi samling, Ruben

 

 

95

Lindbergs samling, Thore (teckningar)

1800-talet

 

195

Linde Bergslags Kammarkör

1977

2009

585

Linde bergslags kretsloge (Kretslogen Hoppet)

1914

1970

196

Linde bergslags ungdomsförbund (SMU)

1917

1945

197

Linde bildningssällskap

1923

1931

198

Linde brödraförsamling i Guldsmedshyttan (Svenska missionsförbundet)

1880

1952

199

Linde byggnadsförening

1961

1979

203

Linde folkbibliotek

1906

1977

87

Linde fornminnes- och hembygdsförening 1983-

1983

 

446

Linde fornminnesförening (föreningshandlingar)

1939

1983

217

Linde fornminnesförenings samling (äldre arkivalier från spridda arkivbildare)

 

 

571

Linde föreläsningsförening

1933

1975

204

Linde grus och betong, AB

 

 

331

Linde hundraförening (sjuk- och begravningskassa)

1880

1924

219

Linde kommun: Arbetslöshetskommittén (protokoll och räkenskaper)

1921

1933

580

Linde kretstempel av Templarorden

1894

1922

220

Linde kägelklubb

1907

1978

200

Linde lärarekvartett (musikprogram och affisch)

1902

1905

583

Linde mejeriförening u.p.a.

1915

1962

221

Linde modellklubb RC

1974

1998

206

Linde motorbåtsklubb

1924

1927

207

Linde musiksällskap (senare kallat "Sällskapet")

1873

1908

398

Linde skollärarförening

1881

1947

208

Linde SLU-avdelning

1931

1956

224

Linde socken: Fattigvårdsstyrelsen (kvittenser för uttackorderade, handlingar rörande ålderdomshemmet i Östra Bohr m. m.)

1887

1890

556

Linde sockens avdelning av Jordbrukarnas ungdomsförbund (JUF)

1934

1935

209

Linde sockens samarbetskommitté/Linde kommuns samarbetskommitté (nykterhetsorganisation)

1909

1967

210

Linde sockens skolor

 

 

223

Linde sockens spannmålsmagasin (räkenskaper)

1812

1857

552

Linde spelmanslag

1979

1997

211

Linde södra missionskrets

 

 

212

Linde Teaterförening

 

 

514

Linde tennisklubb

1899

1973

213

Linde travklubb (program, tidningsklipp och film på VHS/SuperVHS)

1989

2001

546

Linde västra jaktvårdsförening

1970

1993

214

Linde ångbryggeri

 

 

215

Lindebygdens missionsförening

1878

1980

201

Lindebygdens slöjdare

1986

2005

202

Lindes och Ramsbergs malmöreskassa

1818

1958

589

Lindesberg, tidningen (tidningslägg)

1887

1888

360

Lindesbergs atletklubb

1938

1954

225

Lindesbergs baptistförsamling

1918

1986

226

Lindesbergs befälsutbildningsförening (Lindesbergs landstormsförening)

1914

1950

247

Lindesbergs biblioteksfilial i Frövi/Näsby folkbibliotek

 

 

563

Lindesbergs biologiska förening

1950

1977

228

Lindesbergs centerpartiavdelning

1917

1970

229

Lindesbergs CKF-avdelning

1942

1994

230

Lindesbergs cykelklubb

1921

1949

231

Lindesbergs evangeliska predikantförbund

1941

1978

232

Lindesbergs fabriks- och hantverksförening

1922

1978

233

Lindesbergs fabriks- och hantverksförenings kvinnogille

1945

1978

234

Lindesbergs fabriks- och hantverksförenings ungdomsgille

1946

1954

235

Lindesbergs folkets hus-förening

1876

2005

88

Lindesbergs fotoklubb

 

 

530

Lindesbergs frikyrkoråd

1947

1961

238

Lindesbergs fruktodlarförening

1933

1949

239

Lindesbergs föreläsningsförening

1934

1957

240

Lindesbergs grafiska fackförening avdelning 72

 

 

112

Lindesbergs hembygdskör

1964

2003

242

Lindesbergs husmodersförening (Föreningen Hem och samhälle)

1934

2003

243

Lindesbergs jazzklubb

1995

2009

187

Lindesbergs juridiska byrå AB (Innehavare John H. Beskow)

1905

1941

244

Lindesbergs kommun (diverse arkivhandlingar)

1943

1962

251

Lindesbergs kommuns bildsamling

1950-talet

 

475

Lindesbergs kommuns pensionärsråd

1970

1984

245

Lindesbergs kooperativa kvinnogille (tidningsklipp och enstaka fotografier)

1964

1970

246

Lindesbergs kulturhistoriska arkiv

 

 

1

Lindesbergs kulturnämnd

 

 

182

Lindesbergs lokalkommitté (protokoll)

1894

1901

248

Lindesbergs metodistförsamling

1874

1970

250

Lindesbergs metodistförsamlings juniorförening

1916

1952

252

Lindesbergs metodistförsamlings juniorförening i Gusselby

1934

1951

253

Lindesbergs MHF-avdelning

1929

1966

249

Lindesbergs missionsförsamling

1870

1980

255

Lindesbergs missionsförsamlings juniorförening

1919

1958

256

Lindesbergs missionsförsamlings söndagsskoleråd

1946

1985

254

Lindesbergs missionsförsamlings ungdomsförening (SMU)

1902

1969

257

Lindesbergs museum 1983-

1973

2015

222

Lindesbergs musiknämnd (protokoll)

1947

1968

259

Lindesbergs naturskyddsförening (SNF)

1986

1988

260

Lindesbergs nykterhetsföreningars allianskommitté (protokoll)

1909

1918

261

Lindesbergs nykterhetskommitté

1907

1948

262

Lindesbergs orkesterförening

1943

1994

263

Lindesbergs Röda kors-kår

1943

1978

264

Lindesbergs samskola

1908

1910

265

Lindesbergs simsällskap

1899

1986

266

Lindesbergs sjukhus (sjukhusdirektionen och stadsläkaren)

1857

1963

369

Lindesbergs skolkök

1906

1933

267

Lindesbergs socialdemokratiska arbetarekommun

1928

 

569

Lindesbergs socialdemokratiska broderskapsgrupp

1945

2009

268

Lindesbergs stad: Kristinavägskommittén (handlingar rörande ombyggnad av Kristinavägen - ledningsdragningar, stensättning, trädplantering m. m.)

1922

1925

555

Lindesbergs stads 300-års jubileum

1943

 

173

Lindesbergs stads brandväsende (Ragnar Angels manuskript med fotografier)

1901

1931

269

Lindesbergs stads fattigvårdsstyrelse (inkomna handlingar, protokollsbilagor, handlingar rörande Berglundska donationsfonden)

1820-talet

1870-talet

562

Lindesbergs stads museum

1925

1944

258

Lindesbergs ungdomsråd

1941

1961

270

Lindesbergs ungkarlsklubb

1943

 

271

Lindesbergs ångslups AB

1903

1915

272

Lindesbergskretsen av Röda korset

1915

2014

274

Lindeskolors CD/DVD-samling

1999

2011

510

Lindkvists fotosamling, Martin [Östanbo]

 

 

469

Lindmarks samling, Bertil (konditor och brandchef - bl a fotografier) [Lindesberg och Laxå]

 

 

518

Lindmarks samling, Viktor [Lindesberg]

 

 

273

Lindströms samling, G. O.

1910

1961

275

Ljusnarsbergs avdelning av riksförbundet landsbygdens folk (RLF)

1933

1952

276

Ljusnarsbergs centerpartiavdelning

1963

1979

277

Ljusnarsbergs norra avdelning av Bondeförbundet

1944

1955

282

Ljusnarsbergs norra avdelning av centerns kvinnoförbund

1944

1982

279

Ljusnarsbergs SLU-avdelning

1937

1958

283

Ljusnarsbergs södra avdelning av centerns kvinnoförbund

1942

1977

280

Ljusnarsbergs södra avdelning av centerpartiet

1950

1963

281

LO-sektionen i Lindeberg

1974

1989

295

Lundberg, Anders Gustav

 

 

296

Lundgrens samling, Hans-Olov (huvudsakligen om Guldsmedshytte bruks masugn)

1973

1979

586

Lundqvists klippsamling, Bernt

1960-talet

1990-talet

576

Läbbesta gårdsarkiv (tillstånd från gårdsägaren krävs)

1831

1948

298

Löa hytta

1877

1881

299

Löa-Vasselhyttans CUF-avdelning

1933

1973

300

Majblommekommittén Lindesberg

1908

 

301

Malmlöf, Carl [Gusselby] skomakare (anteckningar 1893-1923)

1893

1923

302

Manuskript till boken om Ragnar Lindén

 

 

216

Marklunds privata lekskola, Linnea ("Kyrkbergslekis")

1960-talet

 

183

Matz samling om Lasse-Maja, Edvard

 

 

191

Metodisternas ungdomsförening

1893

1955

310

Metodistkyrkans kvinnosällskaps lokalavdelning

1911

1966

309

Michelsons fotosamling, Alfred

 

 

2

Moréns negativsamling, Margareta

1910-talet

1930-talet

476

Morskoga elförening

1942

1953

311

Morskoga kreatursförsäkringsförening

1927

 

312

Motbokssamling [Siggebohyttan, Bondborn, Gammelhyttan och Björklund]

1811

1831

313

Munkaboda (diverse handlingar från 1800- och 1900-talet)

 

 

314

Musikskolans arkiv

1943

2000

315

Mårdshyttans kristna ungdomsförening

1909

1921

317

Mårdshyttans missionsförsamling

1885

1939

318

Mårdshyttans-Garphyttans CKF-avdelning

1949

1981

316

Mörk, Frithiof, bruksförvaltare [Granhult och Örebro]

1879

1906

319

Natalia Andersson-Meijerhelms arbetshem för värnlösa kvinnor [Stockholm]

1882

1884

10

NGTO-logen 1363 Granhults väl

1912

1918

288

NGTO-Logen 1365 Oktoberstjärnan [Gusselby]

1923

1926

292

NGTO-logen 773 Gideon [Lindesberg]

1901

1918

287

Norbergs fotosamling, K G F [huvudsakligen Nora]

1890-talet

 

489

Nordenstrands samling, Sekel (Uppteckningar av andra personers minnen från olika platser i Bergslagen)

 

 

323

Nordmarks samling, Georg (fotografier och teckningar)

 

 

470

Norra Fellingsbro Röda korskrets (kassaböcker)

2001

2010

582

NTO-Logen 838 Klippan [Storå]

1901

1964

289

Nybergs arkiv, Emil

1890

1922

325

Nyckelby idrottsförening

1933

1988

324

Nyckelby idrottsförenings ungdomsavdelning

1952

1979

326

Nydéns fotosamling, Samuel [Vedevåg]

 

 

479

Nyhammars bruk

 

 

328

Nyströms samling, Ingvar (ritningar till industribyggnader i Bergslagen)

1850

1889

544

Odal-bonden (tidningslägg)

1919

1924

359

Olssons arkiv, Svenolow (räkenskaper från produktionsbolaget Prismafilm AB)

1972

1979

494

Ombudet för tryckta skrifter

 

 

329

Oppboga bruk

 

 

497

Oppoga AB

1630

1980

330

Palmgrens negativsamling [Lindesberg m fl platser]

1910-talet

1920-talet

502

Pensionärsföreningen Klubb 60 [Lindesberg]

1973

1997

332

Persson Pjätt, Anders

1850

1960

333

Persson, Folke - Ateljé Folke [Lindesberg och Hällefors] (fotografier och negativ)

1940-talet

1970-talet

491

Persson, Olof (Bouppteckning) [Vassland]

1811

 

336

Perssons arkiv, Folke [Vasselhyttan]

 

 

335

Perssons möbelaffär, Theodor

1905

1908

337

Perssons samling, Per, bruksägare och ingenjör (glasplåtar och enstaka dokument) [Petersfors, Järnboås, Nora m fl platser]

1890-talet

1900-talet

505

Perssons sterbhus, Anders [Mårdshyttan]

1829

1868

334

Pettersson, Gustav [Lindesberg]

 

 

339

Petterssons fotosamling, Kjell [Lindesberg, Öskevik m fl platser]

1910-talet

1940-talet

528

Petterssons ritningssamling, Arne (A.P. 1-18)

 

 

338

Pousettes fotosamling, Nils

 

 

500

Ramsbergs baptistförsamling

1886

1977

340

Ramsbergs kommun (protokoll och ämnesordnade kommunala handlingar)

 

 

341

Ramsbergs krutbruk

1863

1906

342

Ramsbergs socialdemokratiska ungdomsklubb

1926

1929

343

Ramsbergs sockengille

1925

1965

344

Ramsbergs sockens magasinskassa (innehåller även hästkassan m fl kassor)

1832

1881

554

Ramsbergs sparbank

1859

1897

345

Ramsbergs travklubb

1945

1981

346

Resta SLU-avdelning (medlemsmatrikel)

1939

1947

347

Riddarströms samling, Primus (Stationsföreståndare)

 

 

348

Ringbloms samling, Gustaf (fotografier från bygget av Inlandsbanan i Västerbotten)

1910-talet

1920-talet

588

Rockhammars bruk (bl a om typhustillverkning)

1952

1972

351

Rockhammars hammarsmedslåda (fragment)

1883

1930

350

Rockhammars pensionärsförening

1952

1997

352

Rotary (veckobrev) Tillstånd krävs

1947

1956

353

Rya bygdegårdsförening

 

 

355

Rydabergs gårdsarkiv (Alma Elisabeth och Wilhelms Anderssons familj)

1868

1952

354

Rydbergs agentur- och ingenjörsbyrå [Villa Solvik, Lindesberg] (produktfotografier)

1920-talet

 

490

Räkenskaper från hyttelag (samling - oidentifierade hyttelag)

 

 

152

Räkenskapsböcker från brukare under Grönbo revir [Kärrboda och Nyboda]

1828

1943

115

SGU, avd 86 Höj dig [Fellingsbro/Nyckelby] (styrelseprotokoll)

1959

1962

362

Siggeboda nr 1, gårdsarkiv (Bouppteckningar, testamenten, köpekontrakt m m)

1847

1913

363

Sjökvists samling, Olga (fotoalbum, bl a Betelkyrkan, Klingbergs och P. Sjökvists skofabrik)

 

 

493

Skofthyttan [Nora] (avräkningsböcker)

1887

1913

364

Skogbergstorp [Lindesberg]

1846

1932

365

Skrymtarboda elektriska förening

1940

1959

367

Skölds fotosamling, Martin

 

 

501

Släktföreningen C. O. Sandéns samling [Gusselby, m fl platser] (Släktutredingar, uppgifter om personer, protokoll från släktmöten, tidningsklipp och fotografier)

1920-talet

1976

551

SMK Lindesberg

1960

1986

395

SMU, 2:a kretsen av Örebro läns ungdomsförbund

1919

1936

394

SMU, Ungdomsföreningen Gott hopp [Vasselhyttan]

1908

1935

415

Socialdemokratiska ungdomsklubbar (samling) [Lindesberg och Vasselhyttan]

1918

1951

515

Springelgruvan [Ingelshyttan]

1847

1861

590

Spångbergs samling, Gustaf Alexander (Lunds lantbruksskola)

1892

1914

218

SSAB Stråssa gruva

1781

1983

379

Stadsfiskalen i Lindesberg (Brevkonceptböcker, liggare över fångar i stadshäktet, kopior av hovrättsdomar m. m.)

1870-talet

1936

561

Stiftelsen Gutenborg

1995

2005

137

Stormklockan (tidningslägg: 1916-1920, i årg 1919 även tillfällighetstidningen "Det röda Ryssland", i årg 1919-1920 även tillfällighetstidningarna "Folket i val" )

1916

1920

587

Storå elförening

1918

1980

370

Storå hytta och Storå hyttelag [Vasselhyttan] (räkenskaper och ritningar till kolhus och varmapparater)

1895

1921

372

Storå pensionat

1930-talet

 

373

Storå SLU-avdelning

1950

1955

393

Storå-Guldsmedshyttans järnväg

1884

1886

371

Storåskolans film- och fotosamling

1970-talet

1980-talet

504

Strandt, Anders Wilhelm (släktarkiv och Stripa hagelfabrik)

 

 

374

Stripa bostadsfastighetsförening u.p.a.

1948

1969

592

Stripa gruva

1826

1977

376

Stripa kultur och utveckling AB, SKUAB

 

 

368

Stripa mineral AB

 

 

572

Stripa och Guldsmedshytte nya handels AB

1905

1938

377

Stråbys negativsamling, Arne [Frövi m fl platser]

 

 

498

Stråssa badhusförening

1950

1958

381

Stråssa socialdemokratiska arbetarekommun

1914

1967

380

Stråssa socialdemokratiska kvinnoklubb

1952

1972

382

Stråssa turist AB (kassajournaler)

1983

1985

575

Strömbäcks samling, Märta (fotografier och handlingar från Märta Strömbäck och dottern Maj)

 

 

511

Svenska arbetsledareförbundet, avd. 296 [Guldsmedshyttan-Stråssa]

1941

1978

383

Svenska arbetsledareförbundet, avd. 48 [Lindesberg]

1911

1978

384

Svenska byggnadsarbetareförbundet avd. 36 [Fellingsbro]

1967

1974

385

Svenska byggnadsträarbetareförbundet avd. 239 [Frövi] (Avtal)

1941

1947

386

Svenska folkets sjukkassa avd. 306 [Guldsmedshyttan]

1908

1928

387

Svenska gjutareförbundets avdelning 107, Guldsmedshyttan

1915

1964

17

Svenska gjutareförbundets avdelning 97 [Lindesberg]

1946

1958

538

Svenska gruvindustriarbetareförbundet avd. 22 [Stripa]

1906

1974

388

Svenska gruvindustriarbetareförbundet avd. 25 [Stråssa]

1956

1997

389

Svenska gruvindustriarbetareförbundet avdelning 27, Ingelshyttan (kassaböcker)

1937

1947

29

Svenska gruvindustriarbetareförbundet avdelning 59, Gullblanka

1919

1961

127

Svenska järnvägsmannaförbundet avd. 201 [Lindesberg]

1906

1943

391

Svenska kommunalarbetareförbundet avd. 43, sektion 5 (f. d. avd 346) [Lindesberg]

1964

1986

392

Svenska kommunaltjänstemannaförbundet avdelning 45, Lindesberg

1931

1990

521

Svenska metallindustriarbetareförbundet avd. 625 [Stripa/Stråssa]

1990-talet

 

390

Svenska metallindustriarbetareförbundet avdelning 102 (Sektionen i Nora)

1963

1969

303

Svenska metallindustriarbetareförbundet avdelning 102 [Lindesberg]

1906

1986

305

Svenska metallindustriarbetareförbundet avdelning 102, Fellingsbrosektionen

1971

1977

84

Svenska metallindustriarbetareförbundet avdelning 102, Lindemaskiners verkstadsklubb

1937

1988

205

Svenska metallindustriarbetareförbundet avdelning 102, Lindesbergssektionen

1963

1969

519

Svenska metallindustriarbetareförbundet avdelning 194 [Guldsmedshyttan]

1907

1963

306

Svenska metallindustriarbetareförbundet avdelning 26 [Nora]

1917

1963

304

Svenska metallindustriarbetareförbundet avdelning 261 [Vedevåg]

1920

1963

307

Svenska metallindustriarbetareförbundet avdelning 279 [Ullersäter]

1923

1967

308

Svenska metallindustriarbetareförbundet avdelning 289 [Pershyttan]

 

 

320

Svenska metallindustriarbetareförbundet, avdelning 102. Lindesbergs gjuteri och mekaniska verkstads verkstadsklubb

1943

1956

241

Svenska metallindustriarbetareförbundets avd 102, Verkstadsklubben vid AB Bahco [Lindesberg]

 

 

534

Svenska metallindustriarbetareförbundets avd 102, verkstadsklubben vid AB Orion [Lindesberg]

1946

1955

443

Svenska metallindustriarbetareförbundets avd 102, verkstadsklubben vid AB Tebe [Lindesberg]

1942

1967

444

Svenska metallindustriarbetareförbundets avd 102, verkstadsklubben vid AB V. Danielsson [Nora]

1969

1969

442

Svenska metallindustriarbetareförbundets avd 102, verkstadsklubben vid Berg & co [Lindesberg]

1933

1959

445

Svenska metallindustriarbetareförbundets avd 102, verkstadsklubben vid Guldsmedshytte bruk

1961

1980

306

Svenska metallindustriarbetareförbundets avd 102, verkstadsklubben vid Nora gjuteri [Nora]

1944

1971

447

Svenska metallindustriarbetareförbundets avd 102, verkstadsklubben vid Nora sågbladsfabrik [Nora]

1979

1979

448

Svenska metallindustriarbetareförbundets avd 102, Verkstadsklubben vid Reijmes bil AB [Lindesberg]

 

 

535

Svenska metallindustriarbetareförbundets avd 102, Verkstadsklubben vid V Janssons guldvaru AB [Lindesberg]

 

 

536

Svenska metallindustriarbetareförbundets avd 6, [Järnboås]

 

 

537

Svenska metallindustriarbetareförbundets avdelning 102, AB Carmans verkstadsklubb [Lindesberg]

1953

1967

55

Svenska metallindustriarbetareförbundets avdelning 102, bilarbetarklubben

1963

1968

31

Svenska murareförbundet avd. 56 [Lindesberg]

1906

1921

396

Svenska skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 514 [Hammarbacken]

1927

 

397

Sveriges arbetsledareförbund avdelning 125, Stråssa

1921

1932

522

Sällskapet Länkarna [Lindesberg]

1957

1959

400

Sällskapsordern Viola

1886

1992

399

Söderqvist, Nils (byggmästare)

1869

1872

401

Söderqvist-Telland, Ida (privata fotoalbum)

 

 

495

Sörensens (inredningsarkitekt) samling, S H (fotografier och reprofoton av ritningar rörande Lindeskolan)

1964

1966

523

Tempelriddarnas damklubb i Lindesberg

1932

1954

402

Thams samling, Wilhelm (manuskript och excerpter)

 

 

405

Tillas samling, Torbjörn (Gästböcker från Round Table och vykort)

1972

1993

378

Tillaskören

1996

2015

579

Torphyttans by (by- och fastighetshandlingar m. m.)

1801

1954

408

Tvillingarnas samfällighetsförening (gemensam TV-antenn)

1981

2013

508

Ullersäters pensionärsförening

1955

1994

412

Ullersäters baptistförsamling

1887

1991

409

Ullersäters baptistförsamlings systerförening

1908

1990

410

Ullersäters blåbandsförening

1892

1983

411

Ullersäters pensionärsförening/Ullersäters PRO-avdelning

1955

1994

550

Ungdomens nykterhetsförbund (UNF) avdelning 185, Lindesberg

1932

1978

520

Ungdomens Röda kors [Lindesberg]

1924

1969

414

Ungdomsföreningen Skogsblomman [Ramsberg]

1904

1914

416

Ungdomsföreningen Syskonkedjan (baptistisk) [Ullersäter]

1886

1953

417

Ungdomsklubben Linderingen (Vita bandet)

1935

1949

451

Ungdomslogen 266 Linnea, Fellingsbro (IOGT)

1933

1961

165

Ungdomslogen 336 Framtidshoppet [Lindesberg]

1906

1925

418

Ungdomstemplet 254 Novemberliljan [Vedevåg] (fragment)

 

 

465

Ungdomstemplet 550 Stjärnan [Vasselhyttan]

1926

1947

419

Uskavigården

1981

2009

421

Wahlström och Söderqvist, Fotoateljé [Lindesberg m fl orter]

 

 

483

Waldéns fotosamling, Bertil [Lindesbergs stad från en byggnadshistorisk inventering]

1955

 

473

Wallmo & Co bryggeri [Lindesberg]

1874

1895

422

Vasselhyttan (handlingar rörande skogskiftesdelning)

1831

1853

423

Vasselhyttans arbetarekommun

1915

1970

424

Vasselhyttans bygdegårdsförening

1921

1997

425

Vasselhyttans elektriska distributionsförening (fragment)

1933

 

426

Vasselhyttans hembygdsförening

 

 

427

Vasselhyttans juniorförening (SMU)

1947

1958

429

Vasselhyttans mejeriförening (fragment)

 

 

428

Vasselhyttans missionsförsamling

1897

1969

430

Vasselhyttans socialdemokratiska kvinnoklubb

1950

1987

431

Vasselhyttans vägsamfällighet

1941

1951

432

Vasselhytte station

1875

1930

433

Vasstorps gårdsarkiv (handlingar rörande Vasselhyttan och Ingelshyttan)

1840

1955

434

Veckotidningen Triumf (tidningslägg av årgångarna 1896. 1898-1899, 1979-1980)

1896

1980

406

Vedevågs arbetarekommun

1930

1973

435

Vedevågs arbetares byggnadsförening

1934

1962

436

Vedevågs missionsförsamling

1914

1962

437

Wedevågs museums fotosamling

2011

 

512

Vedevågs socialdemokratiska broderskapsgrupp

1946

1969

438

Vedevågs socialdemokratiska förening

1964

1986

439

Vedevågs socialdemokratiska kvinnoklubb

1939

1995

440

Vedevågs teaterklubb (fotografier, stillfilm och ljudinspelningar)

1961

1962

524

Vedevågs vägförening

1964

2004

441

Verdandi 488 Framtiden [Guldsmedshyttan]

1906

1908

285

Westers samling, Sven [Ingelshyttan]

1871

1962

480

Wibergs, Henry geologiska samling (mineralprover, böcker, tidskrifter och kartor)

 

 

529

Victor Janssons guldvaru AB (bl a reparationsliggare)

 

 

566

Widemans negativsamling, Gustav

 

 

499

Wievegg-Rydéns samling, Ruth (fotoalbum, bl a frälsningsarmén och Lindesbergs sanatorium)

 

 

492

Winqvists fotosamling, Gustav [bl a från Vasselhyttan]

 

 

471

Vintermossen (köpehandlingar, bouppteckningar m. m.)

 

 

449

Vita bandet i Lindesberg

1914

1975

450

Vrethammars bruk

1817

1977

452

Vägbygget Gusselby-Morskoga

1914

1917

134

Västra Nyckelmossen (fastighetshandlingar) [Vedevåg]

 

 

327

Yxe herrgård (fotografier och ritningar)

1984

 

453

Yxe konvalecenthem (fotosamling)

 

 

531

Åbergs fotosamling, Elsa [Lindesberg med omgivningar]

1950-talet

1960-talet

472

Åby, Lars (VHS-filmer, bl a Barn i by - filmserie i sex delar från byn Löa)

1964

 

18

Åbyhammars samling, Hans (handlingar rörande Fellingsbro socken )

1600-talet

1800-talet)

454

Åkessons samling, Sven (fotografier från Landstormsövningar, tagna av F. Rydberg, Lindesberg)

1922

1926

194

Ångslupsbolaget Rossvalen

1859

1872

455

Älvhyttans skolrote [Nora kommun] (protokoll och räkenskaper)

1863

1872

62

Öskebohyttans byalag

1848

1849

456

Öskebohyttans missionskrets

1886

2013

458

Öskeviks byalags arkiv

1861

1933

462

Öskeviks föreläsningsförening

1916

 

457

Öskeviks hyttelag

1748

1824

461

Öskeviks missionsförsamling

1883

1971

459

Östlunds omnibustrafik, G.

 

 

460

Östlunds samling, Ivar (biljetthäften)

 

 

114

Östra Bohrs bruk (avräkningsböcker)

1783

1886

557

Östra Öskeviks byalag

1800

1832

463

 

Uppdaterad: 2016-09-01 

Sidansvarig: Kristina Öster tfn: 0581-815 27