Translate site

Användarmanual

Visningslägen

I bildarkivet finns fyra visningslägen:

  • frimärksbild (Thumbnail view)
  • lista (Report view)
  • bildinformation (Information)
  • helbild (Preview)

I frimärksbild och lista kan du justera storleken på bilden genom att dra i reglaget. Helbild visar bilden så stor som webbläsarfönstret klarar av och bildinformation visar bilden tillsamman med samtlig dokumenterad information.

I lägena helbild och bildinformation är bilden låst i ett visst läge.

Beroende på frimärksbildens storlek justeras antalet bilder i varje rad och kolumn.

Välja bilder

Det finns tre sätt att välja bilder:

  • Fritextsökning
  • Vänstermenyn (t.ex. ämne, årtionde, stadsdel)
  • Avancerad sökning

Fritextsökning

Enklaste sättet att söka är att skriva ett sökord i rutan i sidhuvudet och klicka på "Sök/Search". Sökning sker då i flera fält samtidigt. Till exempel kan du söka på Kungsgatan, affär eller apotek. Observera att sökning sker på varje ord var för sig. Använd dubbla citationstecken " " om du vill söka på flera ord i följd, t.ex. "Södra station".

Vänstermenyn

Via vänstermenyn kan du välja bilder. Det finns undernivåer för vissa kategorier. Genom att klicka på en kategori öppnas eventuell undernivå.
Du kan söka inom olika ämnesområden, men även geografiskt eller på ett visst årtionde.

De flesta kategorier visar olika ämnesområden. Till exempel:

  • Kultur & Traditioner, med undernivåerna biograf, musik, teater mfl.
  • Kommunikationer, med bl.a. undernivåerna järnväg, cykel mfl.
  • Människor, med undernivåerna gruppbilder, enskild person mfl.

Under kategorien "Lindesbergs stad" hittar du bostadsområden och stadsdelar i Lindesberg, men till exempel även torg, parker och speciella byggnader. Via kategorin "Socknar" kan du välja orter/byar i Lindesbergs kommun.

Ladda ner bilder

Nedladdning av bilder kan göras genom att klicka på varukorg-ikonen. Då läggs bilden i en varukorg. Gå sedan in på "Collection Basket" och klicka på nedladdningspilen.

Bildfrågan

Bildfrågan innehåller bilder som vi söker uppgifter om.

Kommentera bild

Om du har information som du vill delge arkivet, använd formuläret "Skicka info" eller kom ner och besök oss på våra öppettider.

Uppdaterad: 2015-08-07 

Sidansvarig: Kristina Öster tfn: 0581-815 27