Translate site

Lindesbergs historia

1600-talet

1643
Kristinas förmyndarregering utfärdar stadsrättigheter för Nora och Lindesberg.
1644
En stor brand ödelägger 60 gårdar.  
1647
Tre gästgivare utses. Två av dem var rådmän och en av dessa dessutom postmästare. Samma år överläts all ölbrygd och brännvinstillverkning för avsalu till fem brännvinsbrännare och åtta krögare. Som mest fanns det 17 krogar år 1808. 
1658
Kyrkan i Lindesberg byggs ut.
1675
Borgerskapet i Arboga klagar till kungen och kräver att stadsrättigheterna för Lindesberg och Nora skall dras tillbaka.
1677
En änka i staden beskylls för att ha "trollat på en borgare en ovanlig sjukdom som sällan plägar komma på manspersoner". 
1683
Ett nytt, stort torn reses på kyrkan. 
1688
En brand ödelägger 23 gårdar i Lindesberg. Branden orsakade skador för 60 000 daler. Statsmakterna vägrar till en början borgarna att bygga upp staden på nytt, eftersom Arboga länge krävt att stadsrättigheterna skall dras in. Allt eftersom tiden går byggs dock staden upp på nytt. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1700-talet

1700
Lindesberg beslutar uppsätta en påle med halsjärn. En yngling, som brutit en gren från ett äppelträd fick pröva anordningen under en hel dag. 
1706
Bergsmannen Johan Matsson i Lindshyttan anklagas för trolldom.
1707
En skola med lärarbostad byggs i hörnet Kungsgatan-Skolgatan. Den kom att användas fram till 1859.
1710
Pesten grasserar i Lindesberg, ditförd av "ett främmande kvinnfolk". Totalt dör 72 personer i staden och kringliggande byar. Dessa begravs på Herrhagen söder om Lindesjön.
1719
Arbogaborna yrkar än en gång på att Lindesberg skall ödeläggas, men statsmakterna beslutar slutligen att staden skall bestå. 
1738
Hyttan i Fornebohyttan läggs ned.
1756
På grund av virkesbristen förordnar riksdagen att de förmögnare i Nora och Lindesberg skall bygga sina hus av sten eller korsvirke.
1761 
I juli invigs ett rådhus i Lindesberg. Staden har 650 invånare. En bomullsfabrik startar i staden. 
1764
Hyttan i Mårdshyttan läggs ned. 
1768
Kronprins Gustaf (sedemera Gustaf den III) övernattar i Lindesberg under en rundresa i Bergslagen.
1769
En smittkoppsepidemi drabbar Lindesberg. Nya epidemier utbryter även 1779, 1787 och 1793.
1771
Ett svårt nödår med hungersnöd över hela landet drabbar även Linde socken hårt med många dödsfall. 
1783
Lindesberg får ett apotek och ett auktionsverk. 
1785
Tjuven och förklädnadskonstnären Lars Larsson Molin "Lasse-Maja" föds i Ramsberg. Efter ett äventyrligt leverne döms han 1812 till livstids fästning. Han ger 1833 ut sin självbiografi på Karlstens fästning och benådas sex år senare. Han flyttar till släktingar i Arboga och dör där 1845. 
1787
Norra hyttan i Fanthyttan läggs ned. 
1791
En genomgripande ombyggnad av kyrkan blir klar efter sju års arbete. I Ramsberg invigs detta år den nya sockenkyrkan. 
1797
Hyttan i Torphyttan läggs ned.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1800-talet

1800
Doktor Opphoff i Lindesberg börjar skyddsympa barn mot smittkoppor. Kopporna har grasserat sedan 1792 i Sverige och under året har 12 000 människor dött av sjukdomen. 
1809
Protokollsekreteraren och bruksägaren Fredrik Cederborgh ger ut sin roman "Uno von Trasenberg". Kort därefter utges "Ottar Tralling, lefnadsmålning ur änkeprostinnan Skarps gömmor benäget meddelad". 
1813
Storå hytta anläggs.
1816
Tobaksfabrik startas i Lindesberg.
1828
Ett färgeri anläggs i Lindesberg.
1856
Blombergska Bokhandeln öppnar. 
1857
Sista björnen i Örebro län skjuts i Ramsberg den 17 mars.
1859
Ett nytt skolhus, Strandskolan, byggs mellan Kungsgatan och Lindesjön. Skolbyggnaden är ett av få hus som klarar den stora branden 1869. Linde Sparbank börjar sin verksamhet.
1860
En såg startas i Dalkarlshyttan.
1863
Byggmästaren Erik Jansson startar en mekanisk verkstad vid Dalkarlshyttan. Denna verksamhet utvecklades senare till verkstadsföretaget Linde Maskiner, som ännu finns kvar i Lindesberg.
1867
Ett sjuk- och fattighus uppförs i kvarteret Bottnarna.
1869
Totalt 27 gårdar i staden ödeläggs och två människor avlider vid en stor brand, som börjar under högmässan söndagen den 11 april. Lindesberg har vid denna tid 1 240 invånare. Den första tidningen, "Tidning för Lindesbergs stad", börjar ges ut i januari men läggs ned i augusti. 
1871
Järnvägen färdigställs mellan Frövi och Lindesberg. 
1872
Den återuppbyggda kyrkan invigs. 
1874
Telegrafstation inrättas hos postmästaren i Lindesberg.
1877
Lindesbergs arbetareförening bildas.
1878
Lindesbergs nykterhetsförening bildas med starkt stöd från stadens metodister. Senare når Godtemplarrörelsen till Lindesberg och logen nr 33, David, bildas 1887. 
1880
Telefon inrättas för allmän för allmänheten, men först 1895 kopplas Lindesberg in på riksnätet. 
1881
Tryckeriföretaget Oriel Blomberg startar. Efter ett drygt sekel läggs företaget ned 1992 efter en konkurs.
1885 
Linde Skyttegille (nuvarande Lindesbergs Skytteförening) bildas. 
1886
En ny fattiggård med plats för 60 personer byggs vid Lindshyttan. 
1889
Lindes Snickerifabrik, stadens första egentliga industri, startar. 
1892
Bergslagsposten börjar utkomma
1895
Lindesbergs tingshus invigs. Byggnaden ritades av den kände arkitekten Theodor Dahl.
1896
Sveriges första elitbrandkår startar i Lindesberg 
1898
Lindesbergs tennisklubb bildas och får en plats anvisad på Kyrkberget. Cykelfabriken Orion startar på en tomt vid järnvägsstationen. En ny fabrik byggs 1900 och en våning hyrs ut till Oriel Blombergs tryckeri.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1900-talet

1900
Kung Oscar II besöker Lindesberg och skriver bland annat sitt namn på en sten i Oscars-parken. Fotografen Alfred Michelson öppnar atelje i hörnet av Smedjegatan-Kristinavägen. Svenska staten köper Klotens skogs- och jordbruksdomäner med två hyttor, tre sågar och järnvägen Kloten-Bånghammar från lord Cassel.
1902
Lindesbergs stad skriver avtal med Dalkarlshyttans kraftstation om elektriska leveranser. Fem år senare köper staden istället Ringaby kvarn och bygger där ett eget elverk som står klart 1914. Lindesbergs föreläsarförening startar. En ny Sundsbro byggs, troligen den första helgjutna betongbron i Sverige. En sulfatcellulosafabrik byggs vid Frövifors Bruk
1905
IFK Lindesberg grundas. Guldsmedshytte Bruk investerar ibland annat i en ny masugn. 
1906
Vattenledningsnätet klart i Lindesberg. Linde Folkbibliotek börjar sin verksamhet. Grunden utgörs av det tidigare sockenbiblioteket, som 1859 startades av staden och bergsförsamlingen.
1907
En industri-, slöjd-, lantbruks- och trädgårdsutställning hålls i Lindesberg. Till utställningen kommer ungefär 13 000 besökare. Löa hytta blåses ned för sista gången. Hyttan restaureras 1972.
1910
Den nya folkskolebyggnaden invigs på Fingerboängen. Klotens hytta blåses ned för sista gången
1911
Manskören Harmoni bildas.
1914
Stor brand i Spannarboda 22-29 juli. Ortsbefolkningen och 2 000 militärer under ledning av landshövdingen arbetade med släckningen. Nytt sjukhus invigs på Vargkullen och Lindesberg får därmed sitt första egentliga lasarett. Den så kallade Kirurgen tillbyggs 1932 åt öster.
1922
Ombyggnaden av Lindesbergs kyrka blev klar med bland annat ett nytt, spetsigare torn. Ombyggnaden kostade 85 000 kronor, varav 20 000 kronor skänktes av brukspatron Thore Lindberg på Dalkarlshyttan. Samma år byggs Folkets hus i Lindesberg. 
1923 
Sparbankshuset , ritad ar arkitekt Erik Haar, invigs i september och där inryms stadens ämbetslokaler. Österlånggatan breddas och stensätts. Gatan döps om till Kristinavägen. Lindar planteras utmed gatans östra sida. Lindarna huggs ned 1963 vid en breddning av gatan. Stråssa gruva läggs ned. Driften återupptas på 1950-talet men läggs ned på nytt 1983.
1925
Strejk utbryter i Stripa gruva. Strejken pågår till maj 1927 när ett nytt löneavtal antas av gruvledningen och arbetarna. 
1930
Järnhanteringen vid Dalkarlshyttan läggs ned efter 400 års verksamhet.
1935 
Stadens nya idrottsplats, Stadsskogsvallen blir klar. 
1939 
Ny polis och brandstation byggs vid Norra Torggatan i Lindesberg. 
1943 
Lindesbergs 300-årsjubileum firas med besök av kronprins Gustav Adolf. 
1946
Utbyggnaden av folkskolan klar. 
1953 
Lindesbergs Industri AB (LIAB) startar. 
1960 
Gruvdriften återupptas i Stråssa efter att ha varit nedlagd sedan 1923. 
1964
Lindeskolans första del invigs.
1971
Nuvarande Lindesbergs kommun skapas genom en sammanslagning av dåvarande Lindesbergs kommun (bildad 1969 av Lindesbergs stad och Lindes landskommun), Fellingsbro kommun, Frövi köping och Ramsbergs kommun.
1972
Volvo (numera Arvin Meritor) startar sin fabrik i Lindesberg
1974
Lindesberg får en ny brandstation och två varuhus. 
1977
Kraftig vårflod översvämmar Lindesberg i maj. 
1981
Riksväg 60 (numera Rv 50) får en ny sträckning förbi Lindesberg. 
1982
Lindesbergs nuvarande bibliotek invigs. 
1986
Linde Golfklubb inviger sin nya golfklubb vid Dalkarlshyttan. 
1989
Ett nytt badhus, numera Energikällanöppnas i nytt fönster, invigs i Lindesberg.
1990
Masugnen i Dalkarlshyttan blev klar. Den gamla industribyggnaden var tänkt som industrihotell, men används idag som utbildningscentrum.
1993
Lindesberg firade stadens 350-årsjubileum.
1994
Passagerarfärjan M/S Estonia förliste på Östersjön den 28 september. Över 900 människor dog i färjekatastrofen. Bland dem fanns 33 personer från Lindesbergs kommun. De flesta var anställda inom kommunens måltidsavdelning. Samma år invigdes Lindesbergs nya församlingshem på Kungsgatan.
1999
Det nya kommunhuset på Stentäppsgatan 5 togs i bruk.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2000-talet

2004
Lindesbergs tingsrätt lades ner.
2010
Invigning av Lindesbergs Arena, som innehåller idrottshallar, möteslokaler, bowlinghall och restaurang.
2016
Lindesbergs nya brandstation togs i bruk på Ishockeygatan 8.

Uppdaterad: 2016-10-20 

Sidansvarig: Kristina Öster tfn: 0581-815 27