Translate site

Lindesbergs historia före 1643

Kort om Lindesbergs historia före 1643

Efter istiden låg Lindesberg under havsytan. De första spåren av människor är från 4.000 år f. Kr.
De människor som levde här var jägare och fiskare d.v. s. nomader. Man har hittat stenyxor t ex vid Dalkarlshyttan.
När vattnet sjunkit undan på slätten runt Fellingsbro flyttade jordbrukare dit.

Det är dock järnhanteringen som grundlagt förutsättningen för Lindesbergs stad. Spår finns av järnhantering i Lindesbergs närområde från 1100-talet e Kr. Ungefär vid samma tid började man bygga enkla masugnar.
Innan Bergslagen fick järnhantering var området mycket glest befolkat.
Det var fria bönder och bergsmän som samsades om rätten att bedriva malmbrytning och att smälta ner den i hyttor. Begreppet Bergslag syftar på lagar som ger rätt att bedriva järnhantering.

Man tror att redan på 1200-talet fanns det en handelsplats vid Lindesjön och att det fanns en träkyrka på grusåsen vid sjön. Därav fick platsen namnet Lindesås. På 1300-talet ersattes träkyrkan av en stenkyrka.
Under mitten av 1500-talet börjar Lindesås kyrkby likna mer en stad. Lindesås kyrkby bestod av 40 gårdar som tillhörde 37 personer. Handeln bedrevs av köpmän från Arboga. År 1549 fanns det endast en (1) köpman som var bosatt i Lindesås.
Utvecklingen gick långsamt framåt. I början av 1600-talet beräknas folkmängden ha uppgått till ca 200 invånare. 30-åriga kriget blev vändpunkten för Bergslagen och Lindesås. Krigsmaskinen behövde stora mängder järn till vapensmedjorna.
Gustav II Adolf besökte Bergslagen 1617 och fann det för gott "låta byggia och Fundera, widh Nora och Linde tvänne bergstädher". Planerna lades på is på grund av 30-åriga kriget. Funderingar fanns att bygga en kanal, men inte så långt som till Nora eller Lindesås. Riksrådet Karl Bonde föreslog att en helt ny stad skulle byggas i Järle. Trots protester från borgarna i Örebro och Arboga fick Järle stadsrättigheter 1642. Befolkningen i Nora och Linde ville dock inte flytta till Järle och kanalbygget fick kapitalbrist och stoppades.

Jan Lignell

Källor: Lindesberg 350 år (temaarbete av elever på Hagabergsskolans mellanstadium 1993) och Lindesberg 350 (jubileumsskrift utgiven av Bergslagsposten i samarbete med Lindesbergs Kommun)

Uppdaterad: 2014-01-21 

Sidansvarig: Kristina Öster tfn: 0581-815 27