Translate site

Stripa gruva

Stripa Gruva 2014. Foto: Rolf Karlsson, Bildmakarna-Lindesberg

Stripa gruva utmärktes år 2006 som Byggnadsminne för sin unika gruvmiljö. Sedan brytningen upphörde 1977 har byggnader, maskiner, transportbanor, gruvlave, krossar, kvarnar och allt som tillhör en komplett gruvarbetsplats lämnats kvar, och undgått det rivningsöde som andra gruvor i Bergslagen drabbats av.
Stripa gruvmiljö är den enda kvarvarande plats där det fortfarande går att se och uppleva 1900-talets gruvbyggnader och miljöer.

Gruvarbetarnas liv vid Stripa- en rapport av Mattias Libeck

Våren 2016 ansökte Kulturenheten medel från länsstyrelsen för att kunna samanställa fakta kring hur det var att arbeta i Stripa gruva under 1900-talet. Byggnadsantikvarien Mattias Libeck fick uppdraget och nu är hans rapport klar. . Du kan läsa den här: Gruvarbetarnas liv vid StripaPDF

Uppdaterad: 2017-12-11 

Sidansvarig: Kristina Öster tfn: 0581-815 27

Mer information: