Translate site

Vi söker kommundirektör

Efter drygt sex år lämnar Christer Lenke uppdraget som kommundirektör för Lindesbergs kommun. Han avgår med pension hösten 2018 och därför välkomnar vi dig som vill möta nuvarande och framtida utmaningar i frågor om kompetensförsörjning, nya investeringar i skolor, behov av nya bostäder och bästa möjliga nyttjande av resurser för kommunens räkning.

Uppdraget
Som kommundirektör är du ansiktet utåt och ambassadör för kommunen. Ditt uppdrag är att, i samverkan med den politiska ledningens företrädare , utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra kommunens organisation och verksamheter utifrån ett helhetsperspektiv. Du leder kommunens ledningsgrupp som består av förvaltningschefer, stabschefer och VD:ar (sammanlagt tio personer). Till stöd för det kommunövergripande arbetet finns även ett antal strateger.

Som kommundirektör verkar du för att förvaltningschefer och VD:ar har ett helhetstänk utifrån kommunövergripande frågor och ett koncernperspektiv.
Du är den sammanhållande länken mellan förtroendevalda, förvaltningarna och bolagen.

Kommundirektören är också övergripande ansvarig för hur verksamheten drivs med avseende på intern organisation, styrning och uppföljning samt arbetsmiljö. Du är en kraft som motiverar och inspirerar för att skapa gemensamma synsätt och utveckla arbetssätt. Du tar hjälp av den samlade kompetens som finns för att skapa en organisation med hög kvalitet.

En viktig del i rollen är att vara ambassadör för Lindesbergs kommun och fortsätta driva samverkan lokalt, regionalt och nationellt. Du skapar förtroende, kommunicerar visioner och mål med avsikten att stärka Lindesberg som en attraktiv kommun att både bo och verka i. Kommunen är en aktiv part i det regionala samarbetet och du förväntas också vara drivande och tillvarata synergier.

Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har en relevant akademisk examen eller har annan kunskap och erfarenhet som anses likvärdig. Du har tidigare erfarenhet av ledande befattning i politiskt styrd organisation med ansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Erfarenhet av styrelsearbete inom bolag är en merit.

Vi söker en trygg och tydlig ledare som är professionell i sitt bemötande och inger förtroende. Du motiveras av att driva utvecklingsarbete och banar väg genom att förmedla visioner och mål. Du har god förmåga att planera, organisera och följa upp arbetet. Du har en god strategisk förmåga och arbetar alltid utifrån ett helhetsperspektiv för kommunens bästa.

Rollen kräver att du ser varje fråga som en del i ett större sammanhang. Du har en god kommunikativ förmåga och har lätt att skapa och upprätthålla relationer. Ditt ledarskap kännetecknas av engagemang och du leder genom delaktighet och samverkan.

Uppdaterad: 2018-01-17 

Övrigt: körkort B och tillgång till egen bil är ett krav.

Se filmen om Lindesberglänk till annan webbplats

Vill du veta mer om platsen Lindesberg? Gå in på www.flyttatilllindesberg.selänk till annan webbplats

För mer information om bolagen: www.lindeenergi.selänk till annan webbplats
www.libo.selänk till annan webbplats
www.energikallan.selänk till annan webbplats

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som lämnar in en intresseanmälan ber vi dig göra detta via poolia.se.länk till annan webbplats

Vi kan tyvärr inte hantera intresseanmälningar inskickade via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din intresseanmälan! länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster