Translate site

Checklista feriejobb

  • Gör klart tider, start och slut för dagen
  • Telefonpolicy, vad gäller?
  • Finns några hinder hos den unga?
  • Hur når ungdomen er vid sjukanmälan?
  • Vad ska utföras, arbetsinstruktion
  • Om handledaren är sjuk, vem finns då?
  • Om det inte fungerar – Ring AME
  • Om olyckan är framme- vad gäller- arbetsskadeanmälan

Uppdaterad: 2017-02-16