Translate site

För föreningar – ekonomiskt stöd vid feriearbete

Registrerade allmännyttiga föreningar som uppfyller kommunens allmänna villkor för föreningsbidrag som anställer ungdomar mellan 16–18 år för arbete under sommarlovet.

Föreningens ansvarsområden

Utbetalning av bidrag

  • Utbetalning utgår med 8000 kronor per ungdom (65 kronor/timma x 6 timmar/dag x 15 dagar + sociala avgifter). Semesterersättning är inkluderad i timlönen och de sociala avgifterna baseras på arbetade timmar.
  • Utbetalning sker i efterskott
  • För att få utbetalning måste en kopia på utbetalda medel bifogas, t.ex. bekräftelse på överföring till konto samt personnummer, lönespecifikation eller liknande
  • Redovisningsblanketten ska vara korrekt ifylld

Blanketter

Ekonomiskt stöd till föreningar gällande feriearbetande ungdomar, blankett för ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ekonomiskt stöd till föreningar gällande feriearbetande ungdomar, redovisningsblankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Viktiga datum 2017

9 april – Ansökningsblanketten ska vara oss tillhanda
28 april – Du får besked om föreningen beviljats bidrag
15 oktober – Redovisningsblanketten ska vara oss tillhanda

Uppdaterad: 2017-07-27 

Kontakt

Tobias Skogdalen
Flyktinghandläggare
0581-812 24