Translate site

Utbildare

Utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Andersson, Annika
0581-816 15
annika.andersson@lindesberg.se

Utbildare sfi

Artin, Tamar
0581-816 15
tamar.artin@lindesberg.se

Utbildare sfi

Droudi, Satu
0581-816 07
satu.droudi@lindesberg.se

Utbildare sfi

Järlstam, Elisabet
0581-810 60
elisabet.jarlstam@lindesberg.se

Utbildare sfi

Laurberg, Pedro
0581-816 13
pedro.laurberg@lindesberg.se

 Utbildare sfi

Mohammed, Ali
0581-816 13
ali.mohammed@lindesberg.se

Språkstödjare

Odell, Katarina
0581-816 13
katarina.odell@lindesberg.se

Utbildare sfi

Olander, Hanna
0581-816 13
hanna.olander@lindesberg.se

Utbildare sfi

Rehnberg, Per-Owe
0581-816 13
per-owe.rehnberg@lindesberg.se

Utbildare sfi

Troedsson, Michael
0581-816 13
michael.troedsson@lindesberg.se

Utbildare sfi

Kommunal vuxenutbildning (särvux, grundvux, gymnasial utbildning)

Drugge, Carina
0581-816 20
carina.drugge@lindesberg.se

Utbildare svenska

Englund, Pär
0581-816 20
par.englund@lindesberg.se

Utbildare samhällskunskap och historia

Ericsson, Mats
0581-816 08
mats.ericsson@lindesberg.se

Utbildare engelska

Fernström Holmberg, Solweig
0581-816 20
solweig.holmberg@lindesberg.se

Utbildningsassistent

Lindquist, Marie
0581-816 08
marie.lindquist@lindesberg.se

Utbildare svenska

Lundin, Per-Erik
0581-816 20
per-erik.lundin@lindesberg.se

Utbildare matematik

Otter, Göran
0581-810 13
goran.otter@lindesberg.se

Utbildare data

Funke, Maud

Persson, Ann
0581-816 62
ann.persson@lindesberg.se

Specialpedagog Lärvux

Westin, Eleonor
0581-816 08
eleonor.westin@lindesberg.se

Utbildare svenska

Teknikcollege

Andersson, Mikael

Andersson, Mikael
0581-816 55
mikael.u.andersson@lindesberg.se

Utbildare svets

Hansen, Jonny

Hansen, Jonny
0581-816 39
jonny.hansen@lindesberg.se

Utbildare skärande bearbetning

Holmberg, Jan

Holmberg, Jan
0581-816 55
jan.holmberg@lindesberg.se

Utbildare svets

Meijering, Kees

Meijering, Kees
0581-816 39
kees.meijering@lindesberg.se

Utbildare skärande bearbetning

Söderkvist, Per-Erik

Söderkvist, Per-Erik
0581-816 39
per-erik.soderkvist@lindesberg.se

Utbildare skärande bearbetning

Vård- och omsorgscollege

Sundquist, Jessica

Bornedal, Jessica
0581-810 93
jessica.bornedal@lindesberg.se

Utbildare omvårdnadsutbildning

Håkansson, Kristina

Eriksson, Tina
0581-816 25
tina.m.eriksson@lindesberg.se

Utbildare omvårdnadsutbildning

Funke, Maud

Gruvald, Erika
0581-816 09
erika.gruvald@lindesberg.se

Utbildare tandsköterskeutbildningen

Uppdaterad: 2018-01-03 

Kontakt

Dalkarlshyttan
Sinderstalpsvägen 1
711 31 Lindesberg
masugnen@lindesberg.se
0581-810 00 vxl.
0581-148 36 fax

Besökstider mån-fre 8.00-16.30

Faktureringsadress
Lindesbergs Kommun
Box 4
711 21  Lindesberg