Translate site

Arbetsmarknadsutbildning

Målet med arbetsmarknadsutbildningar är att du lättare ska få jobb inom yrkesområden där företag har svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens.

Utbildningen är kostnadsfri och ger dig rätt till aktivitetsstöd som betalas ut av Försäkringskassan. På Arbetsförmedlingens webbplats kan du få mer information om aktivitetsstöd.

Om du vill gå en arbetsmarknadsutbildning kontaktar du en arbetsförmedlare på din lokala Arbetsförmedling. Det är alltid arbetsförmedlaren som avgör vem som får gå en arbetsmarknadsutbildning. På Masugnen finns en arbetsmarknadsutbildning, verkstadsteknisk utbildning. I övrigt finns det fler olika arbetsmarknadsutbildningar hos andra utbildningsanordnare.

Uppdaterad: 2014-01-15