Translate site

Samhällsorientering - för dig som är ny i Sverige

Samhällsorientering är en kurs om det svenska samhället. Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat. Kursen ger dig viktig information för en bra start i Sverige.

Kursinnehåll

Åtta teman ingår i kursen:

  • Att komma till Sverige
  • Att bo i Sverige
  • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
  • Individens rättigheter och skyldigheter
  • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
  • Att påverka i Sverige
  • Att vårda sin hälsa i Sverige
  • Att åldras i Sverige

Vem kan gå kursen?

Samhällsorientering är för dig som är ny i Sverige och

  • har en etableringsplan
  • eller är anhöriginvandrare

Anmälan

Anmälan skickas med e-post till Dalal Dino. Frågor går bra att ställa antingen via e-post eller på telefon.

Uppdaterad: 2016-11-17 

Kontakt

Catrine Pernros-Eriksson
Rektor
0581-816 16

Dino, Dalal
Utbildningskoordinator sfi
0581-816 18