Translate site

Vanliga frågor och svar

Vem får studera sfi?

Du får studera på sfi om du är över 16 år och saknar grundläggande kunskaper i svenska. Du ska vara folkbokförd i Lindesbergs kommun.
Om du inte än har fyllt 20 år kan du läsa svenska på det internationella programmet på gymnasiet i Lindesberg. Kontakta då Lindeskolan.

Vad kostar sfi?

Sfi-utbildningen är gratis, men du måste själv ta med material som penna, sudd och ett block att skriva i.

Hur länge får jag vänta innan jag får börja med sfi?

Du ska få en plats inom 3 månader från anmälningsdatum.

Kan jag kombinera arbete/praktik eller andra studier med att läsa sfi?

Ja, du kan kombinera dina studier med andra studier, praktik eller arbete.

Vilken nivå börjar jag på?

Vi gör en bedömning av dina tidigare erfarenheter av studier och din språknivå. Därefter blir du placerad i en grupp som stämmer överens med dina kunskaper i svenska. Under de två första veckorna görs ytterligare en bedömning. Under den tiden kan du bli flyttad till en annan kurs eller grupp.

Hur många timmar läser jag sfi per vecka?

Om du läser på heltid studerar du 40 timmar i veckan, varav minst 15 timmar är lärarledd undervisning. Övrig tid studerar du på egen hand.

Får jag betyg efter slutet av kursen?

Du får betyg efter varje avslutad och godkänd kurs: A, B, C och D.
Du kan få betygen E, D, C, B, A om du började på kursen efter 1 juli 2012.
Om du inte når upp till alla kunskapsmålen i kursen kan du istället få ett intyg.

Kan jag få studiemedel?

Du kan inte få studiestöd från CSN när du studerar på sfi.

Kan jag få studera på distans?

Om du läser C eller D-kurs kan du få läsa på distans och då avslutar du dina studier med en prövning.

Om du har frågor om distansstudier kan du kontakta Elisabet Järlstam

Uppdaterad: 2018-01-08 

Kontakt

Catrine Pernros-Eriksson
Rektor
0581-816 16