Translate site

Studier i annan kommun

Kanske hittar du en kurs eller utbildning som du verkligen vill gå som ges i en annan kommun än Lindesberg där du är folkbokförd. Då kan det vara bra att känna till vilka möjligheter som finns.

Ansökan och studieplan
Inom den kommunala vuxenutbildningen har man beslutat att om den kurs/utbildning du vill läsa ges i din hemkommun, så ska du i första hand ansöka dit. Om den däremot bara ges i någon annan kommun så kan det finnas möjlighet att du får tillstånd att studera där. Det är då Lindesbergs kommun som står för kostnaden för kursen/utbildningen (interkommunal ersättning) till den aktuella kommunen. Det är alltid din hemkommun som fattar beslut om de ska bekosta din utbildning i en annan kommun, så du ska alltid skicka din ansökan, tillsammans med kopior på tidigare gymnasiebetyg till din hemkommun. Handläggning av beslut tar ca en vecka.

Då du vill söka en utbildning i en annan kommun än Lindesberg, ska du ALLTID först tillsammans med studievägledare upprätta en individuell studieplan. Saknas planering med studievägledare kommer ansökan till utbildningen inte att godkännas av Lindesbergs kommun.

Efter att ni gjort studieplaneringen, lämnas ansökan till:

Masugnen

Sinderstalpsvägen 1
711 31 Lindesberg

Urval och prioritering

Eftersom vi har begränsade resurser för utbildning i andra kommuner, så görs prioriteringar utifrån gällande skollagstiftning. Det betyder att vi i första hand prioriterar kurser som leder till gymnasieexamen, allmän eller särskild behörighet till yrkeshögskoleutbildning högskoleutbildning eller universitetsutbildning. Det innebär att personer som saknar grundskola och/eller gymnasieutbildning prioriteras.

Vi beviljar inte kurser som engelska 7 eller kurser i moderna språk i syfte att få meritpoäng.

Vi tar alltid emot din ansökan, men det är sedan kommunens beslut som avgör om ersättning beviljas. Då ansökan är mottagen och beslut är taget skickar Lindesbergs kommun ansökan och beslut till aktuell utbildningsanordnare. Sökanden får ett skriftligt beslut via brev eller e-post.

För ytterligare information om vuxenutbildning i annan kommun, kontakta våra studievägledare.

Uppdaterad: 2017-10-30 

Kontakt

Helene Broberg
Vägledare
0581-816 04

Nina Sundberg
Vägledare
0581-816 14