Translate site

Behörighetskrav/ Tandsköterskeutbildning

Behörighet enl. 3 kap förordningen (2009:130) om Yrkeshögskola:

 1. Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 2. Ha en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1. (Ex. slutbetyg från gymnasieskolan eller den kommunala vuxenutbildningen, avgångsbetyg från linjegymnasiet, allmän kurs från folkhögskolan).
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 4. Har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen genom svensk eller utländsk utbildning, praktiskt erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet.

För att vara behörig sökande ska du uppfylla något av ovanstående alternativ samt

 • ha lägst betyget E i Svenska 2/Svenska som andra språk 2, Engelska 5 och någon av kurserna Matematik 1a, 1b eller 1c
 • eller ha lägst betyget G i kurserna Svenska B/Svenska som andra språk B, Engelska A och Matematik A
 • eller minst betyg 3 i motsvarande kurser i en äldre kursform

 Urval:

 1. Betyg som styrker behörighet.
 2. Yrkeserfarenhet:
  Ett års dokumenterad yrkeserfarenhet på heltid ger 4 poäng.
  Ett års dokumenterad yrkeserfarenhet inom tandvård/vård och omsorg dubblerar ovanstående poäng till 8 poäng.

Uppdaterad: 2017-12-14