Translate site

Vanliga frågor om Tandsköterskeutbildningen om Tandsköterskeutbildningen

I Tandsköterskeutbildningen har vi många återkommande frågor. Nedan har vi sammanställt de vanligaste frågorna med tillhörande svar.

Hur många söker till utbildningen?

Sökandestatistiken ser ut enligt nedan:‌

År

Antal sökande

2008

85

2009

85

2011

167

2012

325

2014

153

2015

322

Hur många platser har utbildningen?

Utbildningen har 20 utbildningsplatser.

Vilka arbetsuppgifter har en tandsköterska?

 • Assistera tandläkaren och vara 'spindeln i nätet'.
 • Ta röntgenbilder.
 • Arbeta i sterilen med rengöring av instrument.
 • Arbeta i receptionen och sköta tidsbokning och ta betalt.
 • Ha egna patienter.
 • Lägga anestesi.

Som tandsköterska ska du tycka om att arbeta med människor i alla åldrar. Kunna samarbeta och vara flexibel, ha god fysik då arbetet kan vara påfrestande för nacke, axlar och rygg. Inte ha anlag för alleriger.

Är det svårt att komma in?

I och med att många söker de 20 platser som utbildningen har, är konkurrensen om platserna hård. Om du är intresserad av utbildningen är vår rekommendation att du söker.

Är jag garanterad en plats om jag skickar in ansökan snabbt?

Ingen är garanterad en plats. Efter sista ansökningsdag gås alla inkomna ansökningar igenom och deltar i urvalet. Man tjänar inget på att skicka in ansökan snabbt.  

Vår rekommendation är att du läser igenom vad som efterfrågas i ansökan och besvarar det som efterfrågas. Du skall bifoga samtliga betyg som styrker din behörighet, de särskilda förkunskapskraven och intyg från arbetslivserfarenhet.

Hur går urvalet till?

Efter den sista ansökningsdagen, kommer alla inkomna ansökningar att behandlas. Urvalet är en sammanvägning av behörighet och arbetslivserfarenhet.  
 
När du ansöker är det viktigt att du tar del av vad som efterfrågas i ansökan. Ansökan måste vara komplett med alla betyg från gymnasieskolan, Komvux , Folkhögskola samt betyg/intyg som styrker den arbetslivserfarenhet du uppgett.

Vilka ämnen kommer jag att läsa under utbildningen?

Utbildningen är till 2/3 en naturvetenskaplig utbildning.  
I utbildningen ingår tio teorikurser och tre LIA kurser.  
 
Teori kurserna är följande:

 • Administration och organisation
 • Anatomi, anestesi och farmakologi
 • Material och miljö
 • Odontologi 1
 • Odontologi 2
 • Oral hälsa 1
 • Oral hälsa 2
 • Vårdhygien och smittskydd
 • Munhålan och tändernas anatomi
 • Teamtandvård

Utöver teorikursen kommer du att göra tre LIA kurser (Lärande i arbete)  
 
För att kunna få anställning som Tandsköterska ska du ha lägst betyget G på de tio teorikurserna och de tre LIA kurserna.

Kan jag arbeta heltid under utbildningen?

Utbildningen är en heltidsutbildning som förutsätter att du studerar heltid. Vi avråder från att arbeta heltid i kombination med studierna. Det är viktigt att tänka på att utbildningen går här och nu.

Vad kostar utbildningen?

Utbildningen är kostnadsfri, men du får beskosta ev. kursmaterial själv.

Kan jag söka studiemedel?

Du kan söka studiemedel för att finansiera ditt uppehälle under studietiden. Utbildningen är en YH–utbildning vilket innebär att dina studiemedels veckor räknas av från dina högskole- / universitets studiemedels veckor.

Hur vet jag att min ansökan har kommit fram?

När din ansökan har blivit daterad och diarieförd kommer du att få ett brev från oss. Brevet är en bekräftelse på att din ansökan har kommit fram.   
 
Brevet består även av information om utbildningen som vi vill att du tar del av. Brevet skickas till den postadress du uppgett i ansökan.  
 
Antagningsbesked på om du är antagen, reserv eller ej antagen kommer att skickas med vanlig post till den adress du har uppgett i ansökan, ca två månader innan utbildningen startar.

Hur ofta ska jag åka till Lindesberg?

Under de 60 veckor som utbildningen pågår har vi tio sammankomster i Lindesberg. Dessa är fördelade på fem – tre dagar som hänger samman.  
 
Den första studieveckan är du här måndag – fredag. Den andra studieveckan onsdag – lördag. Under de två första veckorna klarar du av två av de tio sammankomsterna.  
 
Under utbildningen kommer du att göra sex metodövningsdagar. Dessa görs på lördagar, 09.00-16:00, på en Folktandvårdsklinik i Lindesberg.  
 
De studerande som inte kan ta sig till Lindesberg över dagen, gör sin metodövningsdag en lördag i samband med en föreläsningsvecka i Lindesberg. De som kan ta sig till Lindesberg över dagen har sin metodövningsdag lördagen därpå.

Var får jag göra min LIA?

LIA, Lärande i arbete kommer du att göra på din hemort eller på en ort inom pendlingsavstånd.  

Hur ofta kommer jag att göra LIA?

LIA:n är fördelad på tre perioder som omfattar en period på två veckor, en på fyra och en på sju veckor. Resor till och från LIA platsen bekostar du själv.

Var kan jag bo när jag är i Lindesberg och vem bekostar boendet?

De flesta av våra studerande bor på Stadshotellets vandrarhem alternativt i Golfklubbens stugby. Besök www.lindesberg.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för vidare information. Boendet bekostas av dig som studerande.

Är det många tentor i utbildningen?

I utbildningen har vi fem papperstentor. I dagsläget är det flera kommuner som saknar eller drar ner på möjligheten att tentera på hemmaplan, men i den mån det går kan den studerande skriva dem vid sitt lokala lärcentrum. Om du är bosatt i en kommun som saknar denna service är du hänvisad till att tentera i Lindsberg. Detta medför tyvärr fem extra dagar på plats i Lindesberg.

Kan jag få tentera i min grannkommun?

De kommuner som erbjuder tentamensmöjlighet gör det till sina kommuninnevånare. Detta innebär att man inte kan tentera i en annan kommun.

Kan jag inte få tentera på biblioteket i min hemkommun?

Biblioteken tillhanda håller ytterst sällan möjligheten till att tentera. I de fåtal fall det går att tentera på ett bibliotek är det den kommunala vuxenutbildningen som förlagt tentamens möjligheten där.

Om jag har läst Tandsköterskeutbildningen kan jag korta ner Tandhygienistutbildningen?

Du kan inte tillgodoräkna dig något från Tandsköterskeutbildningen i Tandhygienist-utbildningen som skulle göra den sistnämnda kortare. Du har däremot med dig kunskaper från Tandsköterskeutbildningen som du kan omsätta i Tandhygienistutbildningen.

Uppdaterad: 2016-03-21