Translate site

Frågor och svar om studier på Masugnen

Jag vill läsa på heltid, hur många poäng måste jag läsa då?
Du skall läsa minst 20 gymnasiepoäng per vecka för att det skall räknas som heltid. En genomgående bra längd på studietiden kan variera mellan 15-20 veckor. Bestämmer du dig för att läsa 20 veckor tar du 20poängx20veckor=400 poäng, det innebär att om du läser 400 poäng under en 20 veckors period, läser du på heltid. Önskar du att läsa på deltid (75%) ska du läsa 15 poäng per vecka och halvtid (50%) 10 poäng per vecka.

Kan jag läsa en kurs åt gången?
Visst kan du det. Du behöver bara bestämma under hur lång tid du vill läsa den aktuella kursen.  

Vad kostar det att läsa på Masugnen?
Undervisningen är kostnadsfri, det som kostar är hyra eller köp av kurslitteratur.

När kan jag börja läsa?
På Masugnen jobbar vi med flexibla studier vilket innebär att vi har tre kursstarter per termin.

Kan jag få studiemedel från CSN för mina studier på Masugnen?
Ja, läser du på halvtid upp till heltid kan du söka studiemedel.

Måste jag låna pengar från CSN?
Studiemedel består av bidrag och lån. Som studerande måste man inte ta ut lånedelen utan du kan välja att enbart ansöka om bidragsdelen. Den studiemedelsform vi har i dag innebär att man kan välja att ta ut bidrag för alla veckor man läser, men du har även möjlighet att välja att ta ut lån för en del av studietiden, om du så önskar.  

Ex. Låt oss säga att du läser i 17 veckor, du ansöker om bidrag för dessa 17 veckor, men du vill bara ha lån för 10. Detta är fullt möjligt. Observera att om du väljer att ta ut lån för färre veckor än du har bidrag för, får du hela lånet utbetalt vid det första utbetalningstillfället.

Vad krävs för att söka högskola?
Du måste ha grundläggande behörighet och uppfylla särskild behörighet till de program och kurser som kräver det. Kontakta vägledare om du känner dig osäker på om du uppfyller grundläggande behörighet eller särskild behörighet.

Vad är särskild behörighet? Måste jag uppfylla den?
Särskild behörighet är vanligt förekommande för de specifika programmen/kurserna. Det är ämnen utöver grundläggande behörighet som krävs för att klara den specifika utbildningen. Se under respektive utbildning där den särskilda behörigheten alltid anges. Om du inte uppfyller den särskilda behörigheten genom betyg kan du söka dispens. Du får då dokumentera dina kunskaper och bifoga dispensansökan vid ansökningstillfället. Därefter bestämmer respektive utbildningsanordnare om du kan få dispens eller ej.

Kan jag söka med ett utländskt gymnasiebetyg?
Ja det kan du, om du i ditt hemland kunde söka högskoleutbildning på det betyget. Du måste komplettera med betyg i Svenska som andra språk kurs 1,2,3, Engelska 5, 6 och Matematik 1a, 1b, 1c samt den särskilda behörigheten som ev. krävs till den utbildningen som du söker, om denna inte finns på ditt gymnasiebetyg från ditt hemland.

Uppdaterad: 2017-04-11 

Kontakt

Helene Broberg
Vägledare
0581-816 04

Nina Sundberg
Vägledare
0581-816 14