Translate site

Trygghetslarm – från analog till digitalt

Första augusti anställdes Cecilia Karlqvist som larminstallatör i Lindesbergs kommun. Inte långt efter, den första september fick hon en kollega som heter Annelie Andersson. Tillsammans ansvarar de för att installera digitala trygghetslarm hos de äldre som är i behov av tjänsten.

Det digitala larmet fungerar precis som nuvarande trygghetslarm.
– Den enskilde larmar via sin larmknapp som bärs som halsband eller armband. Larmknappen kommunicerar via trygghetstelefonen (en dosa som liknar en mindre radio) som i sin tur överför larmet till trygghetscentralen i Örebro som sedan kontaktar ansvarig personal inom hemtjänsten, berättar Cecilia.

Trygghetslarmet är oberoende av det analoga telefonnätet och kommunicerar med en digital larmmottagare via GSM nätet. Dessutom väljer de digitala trygghetslarmen automatiskt det starkaste mobilnätet. Om ett mobilnät slutar att fungera, byter larmet själv till annat befintligt nät.

Larmet skickar också ut automatiska testlarm till trygghetstelefonen.
– Om trygghetstelefonen inte fått testlarmet inom en förutbestämd tid skickas larm till larmcentralen som då kan agera, berättar Annelie som själv har en bakgrund inom hemtjänsten som undersköterska.

Både Annelie och Cecilia upplever att den nya tekniken tas emot väl av den enskilde – även om några även ställt frågor om vad som händer vid ett strömavbrott eller störningar från annan radiokommunikation.

– De flesta vi möter är tacksamma för att det finns ett alternativ, även om tekniken är ny och lite okänd. Det är också kul att många tycker att det är roligt med två tjejer som fixar installationen, säger Cecilia med ett leende.

Har man ett analogt larm installerat, tar Cecilia eller Annelie kontakt och bokar in en tid för att byta ut det mot ett digitalt. Är det nyinstallation av larm det handlar om – är det till biståndshandläggare man hör av sig. Mer information och kontaktuppgifter till dessa hittar du här

Här kan du läsa vanliga frågor och svar om digitala trygghetslarm

I och med övergången till GSM nätet förbättras säkerheten när kontrollen av larmen ökar. Om anslutningen bryts, eller om batterier i larmet behöver bytas, skickas automatiskt signaler om det. Larmet påverkas heller inte om den fasta telefonin slås ut, av till exempel åska eller strömavbrott. Det har heller ingen koppling till kundernas hemtelefon eller mobiltelefon, utan fungerar helt fristående. Kunden kan därför vara utan telefon och ändå ha ett trygghetslarm.