Translate site

Ståtligt, funktionellt och modernt

I november invigdes kommunens nya resecentrum och det nyrenoverade Stationshuset för speciellt inbjudna gäster.

– Vår uppgift är att marknadsföra Lindesberg och lyfta fram våra besöksmål. I stationshuset är det ett stort flöde med folk och lättare att få kontakt med nya målgrupper. Flytten dit är ytterligare ett steg i arbetet med att förbättra vår service till invånare och besökare, säger Merit Israelsson, näringslivschef.

Ombyggnadsprocessen har pågått i drygt ett år.
– Vi påbörjade projekteringen i maj förra året. I september började hantverkarna bygga ställningar.

Den ursprungliga sidobyggnaden var rejält förvanskad mot ursprunget. En utökning av huvudbygganden var det mest funktionella. Detta eftersom vi hade lokalbehov av både tillgänglighetsanpassade publika lokaler och kontorslokaler, säger Jan Källberg, projektledare på Libo bostadsbolag som förvaltar byggnaden.

Något som Roof arkiteker tagit fasta på vid utformning av huset.
– Huset är inspirerad av kända stationsbyggnader såsom Sala, Katrineholm, Kopparberg och Hultsfred. Vi har också velat ge byggnaden en Bergslagskaraktär. En större huvudbyggnad med frontespis och karakteristisk stationsklocka, spröjs och hörndetaljer som kantas av lägre tillbyggnader på var sida för att skapa symmetri i byggnaden, berättar Mattias Rehn, arkitekt och VD.

För mer info kontakta:
Merit Israelsson, näringslivschef tfn: 0581 -811 39 och Jan Källberg tfn: 0581-870 22

Det nu om- och tillbyggda stationshuset uppfördes i slutet av 1930-talet av Trafik AB Grängesbergs-Oxelösunds järnväg, TGOJ. Stationen togs i bruk vid årsskiftet 1937-1938. Huset, byggt i funktionalistisk stil, var ritat av den dåvarande stadsarkitekten i Eskilstuna, Frej Klemming (1893-1978). Ett par år senare ritade han även TGOJ:s stationsbyggnad i Grängesberg. Klemming arbetade i början av sin karriär hos Ragnar Östberg (1866-1945) som kanske är mest känd för att ha ritat Stockholms stadshus.

Varmt bänk värmer året runt
Linde energi har lagt ner ledningar för markvärme på området runt Resecentrum. Det är ytterligare ett sätt att nyttiggöra den spillvärme – energi som annars går förlorad, som ursprungligen utvinns från Billerud Korsnäs i Frövi. Det markvärmda området kommer att vara snö- och isfritt året runt.

Fjärrvärmebänken blir även den uppvärmd med spillvärme och välkomnar Lindesbergsborna och besökande till Lindesberg med en varm och skön sittplats året runt.

Linde energi är ett av Sveriges ledande bolag vad gäller användning av spillvärme och utveckling av spillvärmelösningar. Markvärmen och fjärrvärmebänken är ytterligare två exempel på hur det går att skapa nytta genom utveckling av lösningar från överbliven energi.

För mer information:

Håkan Ohlsson, Värmechef Linde energi, 0581-887 30, 070-314 37 80

Hakan.ohlsson@lindeenergi.se • www.lindeenergi.selänk till annan webbplats