Translate site

Nu blir vi Samhällsbyggnad Bergslagen!

Den 1 januari bildas Samhällsbyggnad Bergslagen. Något som Eva Jonsson (t.v) förbundschef Bergslagens kommunalteknik & Malin Sjöberg (t.h) t.f förvaltningchef för Bergslagens Miljö och Byggförvaltning ser framemot.

Den 1 januari byter Bergslagens kommunalteknik (BKT) och Bergslagens miljö och byggförvaltning (BMB) namn till Samhällsbyggnad Bergslagen.
– Från och med årsskiftet har vi en väg in via ett gemensamt servicecenter och en gemensam webbportal. Allt för att underlätta för våra invånare och kunder, berättar Eva Jonsson - förbundschef på BKT.

Tillsammans servar de två organisationerna cirka 46 000 kommuninvånare i Hällefors, Ljusnarsberg, Nora och Lindesberg. Här hanteras det som vi ibland betraktar som självklart i vår vardag. Tillgång till friskt vatten, fungerade avfallshämtning, framkomliga vägar och välskötta grönytor. Även frågor som rör hur vi bygger och bor, hur vi vårdar vår miljö och hur vi garanteras säkra livsmedel.

Rent organisatoriskt är BMB en myndighetsnämnd, medan BKT är ett kommunalförbund. Enkelt förklarat tar nämnden myndighetsbeslut när det gäller att t ex bevilja bygglov eller lämna tillstånd till enskilda avlopp. I förbundet arbetar exempelvis teknisk personal med att bl.a. säkra vattentillgången i de tolv vattenverk som finns i norra Bergslagen. Ingenjörer, planerare, projekterare, VA-tekniker, lokalvårdare och miljöinspektörer är exempel på några av de yrken som finns representerade.

En väg in

För allmänheten har det inte alltid varit lätt att veta till vem man ska vända sig i en specifik fråga. Något som förhoppningsvis underlättas med det gemensamma servicecentret, tror Malin Sjöberg, tillförordnad chef på förvaltningen.
– I och med det gemensamma servicecentret, kan invånare i alla fyra kommuner ringa och mejla till samma ställe för alla samhällsbyggnadsfrågor. Detta utan att behöva veta exakt vilken av de två organisationerna som hanterar en specifik fråga. Istället är det personalen i servicecentret som lotsar rätt. Något som förenklar både för kunden och för de handläggare som hanterar ärendet, menar Malin.
– Kunden lotsas till rätt instans på en gång. Det minskar risken för att ärenden faller mellan stolarna eller tappas bort i hanteringen, säger Eva och får medhåll av Malin.
– Internt minskar vi också belastningen på våra handläggare, som ibland upplevt att tiden gått till att svara på frågor i telefon och på mejl istället för att handlägga själva ärendet, säger Malin.

Förbättrad service och ökad tillgänglighet är två bra ingredienser för nya Samhällsbyggnad Bergslagen.
– Absolut. Så småningom kommer vi även att ha en gemensam hemsida, men till en början finns vi dels på våra respektive sidor, men också via en webbportal där man kan välja vilken service man behöver, berättar Eva.

I samband med att Samhällsbyggnad Bergslagen bildas, flyttas frågor som rör naturvård och trafikfrågor över från förvaltningen till förbundet. Alkoholhandläggning (bl.a. tillsyn och tillstånd) kommer framöver att hanteras av förvaltningen.

Den gemensamma webbportalen lanseras måndag den 2/1. Adressen är www.sbbergslagen.selänk till annan webbplats

Bergslagens kommunalteknik (BKT) är ett tekniskt kommunalförbund och arbetar inom områdena gata/trafik, park/skog, idrott, lokalvård, vatten och avlopp samt återvinning. Förbundet är ett samarbete mellan Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner och startade 2003. Cirka 170 anställda arbetar i verksamheten och huvudkontoret ligger i Pershyttan, Nora.

Bergslagens miljö och byggförvaltning (BMB) är en myndighetsnämnd och gemensam förvaltningsorganisation för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner. Här arbetar man bl.a. med miljö och byggfrågor, fysisk planering, livsmedelskontroll, energi och klimatrådgivning samt kart och mätningsverksamhet.
Cirka 50 anställda arbetar i verksamheten och kontoret ligger i Lindesberg.

Så här ser den nya gemensamma logotypen ut från och med den 1 januari 2017. Man samverkar också i ett gemensamt servicecenter, läs mer här

 

Den 1/1 2017 byter Bergslagens miljö- och byggförvaltning namn till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen.

I och med namnbytet kommer även våra e-postadresser att ändras.

Överklaganden, synpunkter, yttranden och nya ärenden ska från och med den 1/1 2017 skickas till info@sbbergslagen.se

Eller via e-post till
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Kungsgatan 41
711 30 Lindesberg

Alla handläggare nås på förnamn.efternamn@sbbergslagen.se

För mer information, besök vår hemsida www.sbbergslagen.selänk till annan webbplats