Translate site

#Vemfn tar ansvar? Fyra kommuners nätverk

Sverige växer och allt fler människor med olika kulturell och etnisk bakgrund bosätter sig här. Det är positivt eftersom vårt samhälle utvecklas. Men med utvecklingen följer även utmaningar och Sverige behöver nya lösningar och bredare samarbeten. Det är utgångpunkten för nätverket #Vemfnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som Lindesbergs kommun ingår i.

Samarbetet påbörjades 2013 och består sedan maj 2015 av Borlänge, Falköping, Lindesberg och Nässjö kommuner. Grupperingen utkristalliserades ur den så kallade 14 - grupp som samordnades av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). De var de kommuner som tog emot mest nyanlända och därför hade gemensamma utmaningar och behov av erfarenhetsutbyte. Ett resultat av detta arbete blev bland annat ”35-punktsprogrammet” för en förbättrad asyl- och flyktingpolitik som antogs av SKL.

Nätverkets syfte
Nätverkets grundläggande syfte är att utveckla respektive kommun genom att samverka för att driva relevanta frågor och skapa samarbeten inom områden med gemensamt intresse för nätverkets medlemmar. Det syftar även till att profilera kommunerna som utvecklings­kommuner som vill ta ett nationellt helhetsgrepp kring asyl- och flyktingmottagandet.

Mer om nätverket och kommande nationella konferens i mars hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Nätverket #Vemfn finns även på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Direktlänk till konferensen 20 mars länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster .............................................................
Perioden 2013-2015 har varit en etableringsfas och uppstart i arbetet.
Ett antal aktiviteter har genomförts under åren samt under första delen av 2016:

-Egen logotype, hemsida och kommunikationskanaler
- Debattartiklar
- Nätverksträffar mellan kommunerna
- Utvecklingsprojekt, tex UNESCO
- Informella ministermöten och andra beslutsfattare på departementen och SKL
- Fördjupat samarbete med SKL
- Påverkansaktiviteter under Almedalsveckan 2013, 2014, 2015, 2016
- Plattform för gemensamt ställningstagande
- Analys av SKL:s 35-punktsprogram
- Ungvux – förslag till konkret pilotprojekt för ökad lokal tillväxt
- Nationell påverkanskonferens, Stockholm