Translate site

Alla barns rätt till kultur

Kultur är läkande och skapar meningsfullhet i tillvaron. Kultur överbrygger gränser och kan användas i integrationssyfte eftersom den inte kräver ett gemensamt språk. Kultur utvecklar och är till hjälp vid språkinlärning. Det har projektet "Alla barns rätt till kultur" tagit fasta på som riktar sig till barn & unga 0-25 år, med visst fokus på barnfamiljer.

- Örebro län har liksom andra län i landet tagit emot ett stort antal asylsökande/ nyanlända barn den senaste tiden. De bor ofta långt från tätorter i miljöer som ger små möjligheter till utveckling och fritid samt integration med omgivande samhälle. I vårt län är en satsning på integration genom kultur på fritiden därför ett komplement till de idrottssatsningar som redan pågår genom bland annat Örebro läns idrottsförbund (ÖLIF), säger Michaela Andersson Ouissi, projektkoordinator.

Närmast här i Lindesberg arrangeras en kurs i "Spoken word" med start den 17/1 kl 18 på Lindesbergs bibliotek i samarbete med Ina Knutsson, kursledare från ABF. Senare i februari blir det teater för barn i ålder 7-12 år.

Här kan du läsa mer om projektetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster      

bild test

Programmet har flera olika delar som i korthet är följande:
• Dans, skapandeverkstad och läsfrämjande på familjecentraler 0-6 år.
• Workshop/kurser för barn och unga 7-25 år. Skapandet leds av professionella kulturaktörer från vårt län. Demokrati och barnrättsfrågor är centralt i vissa av workshopsen medan konstnärligt skapande är i fokus i andra.
• Scenkonst barnfamiljer: Asylsökande/nyanlända barn och deras familjer får möjlighet att uppleva scenkonst (teater och musik).Scenkonsten framförs av professionella aktörer från vårt län.