Translate site

Information angående händelse i Lindesbergs kommun

Måndag den 8 maj kl. 17.30 hölls ett informationsmöte för föräldrar till barn på en av våra kommunala förskolor. Medverkade på mötet gjorde förvaltningschef Henrik Arenvang, verksamhetschef Kristina Öhrn samt personalchef Carina Fyrphil. Även utredare från Polisen, Region Bergslagen medverkade, samt representanter från Barnahus, Region Örebro.

Anledningen till mötet är att verksamheten informerade om att en personal (vikarie) är delgiven misstanke om brott. Han är anhållen och sitter nu häktad i väntan på vidare utredning. Om inte förlängning begärs och godkänns av tingsrätten i Örebro ska åtal vara väckt fredag den 19 maj. Brottsrubriceringen lyder ”På sannolika skäl våldtäkt mot barn”.

Lindesbergs kommun samarbetar med Polisen i ärendet. Klockan 19.30 måndag den 8 maj inbjöds till presskonferens för media på Lindesbergs kommunhus. Den 9 maj klockan 13.45 inbjöds till en andra presskonferens där information lämnades om vilka förskolor som den misstänkte arbetat på under tiden som vikarie vid Lindesbergs kommun. Det gäller förskolorna: Björken, Kyrkberget, Tallbacken och Grönsiskan.

Den 10 maj kl 18 hölls ett andra informationsmöte för föräldar till barn på ovan nämnda förskolor. Även här medverkade förvaltningschef Henrik Arenvang, verksamhetschef Kristina Öhrn samt personalchef Carina Fyrphil. Även utredare från Polisen, Region Bergslagen medverkade, samt representanter från Barnahus, Region Örebro.

Den misstänkte vikarien togs ur tjänst den 23 april 2017 och därefter har han inte arbetat i kommunal verksamhet.

För mer information kontakta förvaltningschef för
Barn- och utbildningsförvaltningen Henrik Arenvang 0581-811 86

Behöver du prata eller har funderingar:

Socialtjänsten journummer 070-265 37 93 (8-17)

Barnahus 019-21 44 92 /
076 551 40 33, 019-21 44 91 / 073-804 99 00

Polisen 010-567 31 94 / 070-324 54 50