Translate site

Nu inviger Anhörigcentrum sina nya lokaler

Tisdagen den 23 maj kl. 13-16 inviger kommunens Anhörigcentrum sina nya lokaler med ett ”öppet hus” på Kristinavägen 34.
– Vi informerar om vår verksamhet och bjuder på alkoholfri cider med tilltugg. Alla är hjärtligt välkomna och särskilt du som själv vårdar en anhörig eller vän, hälsar anhörigstrateg Asta Walling.

Den nya centrala placeringen av Anhörigcentrum på Kristinavägen är positiv tror Asta.
– De tidigare lokalerna på Kullgatan upplevdes som något avsides placerade av våra målgrupper. I och med att vi nu finns i centrum - hoppas vi att de som inte tidigare vetat om oss eller är nyfikna på vad vi erbjuder också hittar hit, säger Asta.

Anhörigcentrum vänder sig till personer som stöttar eller vårdar någon som är långvarigt sjuk, äldre eller som har en funktionsnedsättning eller en missbruksproblematik.

– Att stötta eller vårda en annan människa är en mycket värdefull insats men kan ibland kännas ensam och tung. Syftet med kommunens anhörigstöd är att stödja anhöriga så att de skall orka, få möjlighet till egen tid och känna sig trygga i rollen som anhörig. Syftet är också att ta tillvara på den vilja och kraft som finns hos de anhöriga och andra (frivilliga) så att de kan ge och få stöd och hjälp av varandra, berättar Asta.

Till hösten finns även möjlighet att sitta ner en förmiddag i veckan på Kristinavägen.
- Vi erbjuder en enkel mötesplats för den som vill. En soffgrupp, fika till självkostnadspris och möjlighet att ta del av vår litteratur, hämta aktuella broschyrer eller samtala med anhörigstrategen och andra besökande. Vi börjar såhär och så får vi utvärdera efter hand hur stort behovet är, säger Asta.
På Anhörigcentrum arrangeras även olika träffar för anhöriga. Tillexempel tema- och informationsträffar som kan handla om fakta och tips gällande allt från tandvård till hur man vårdar sin egen hälsa som anhörig. Vi har även hjälp till självhjälpsgrupper för anhöriga som vill träffa andra i samma situation. Konferenslokalen, som är en del i planlösningen, kan användas om man är många som träffas vid något tillfälle.

En del av Myndighetsenheten

Anhörigcentrum är en del av Myndighetsenheten i Lindesbergs kommun. Det är till myndighetsenheten kommuninvånarna vänder sig för att exempelvis ansöka om hemtjänst, trygghetslarm, särskilt boende, kontaktperson, avlösarservice med mera. Det är även hit du vänder dig för att få information angående avgiften du betalar för den/de tjänster du är beviljad i Lindesbergs kommun.
– Vi utreder alla behov som kommer till oss på myndighetsenheten. Alla som vistas i vår kommun har rätt att ansöka om bistånd oavsett ålder, bakgrund och behov, berättar Anela Dzanic som är enhetschef.

Att Anhörigcentrum finns i samma lokaler som Myndighetsenheten är mycket positivt, menar Anela.
– Vi har samlat kunskap och engagemang för stöttande verksamhet under samma tak. Det centrala läget är också positivt för de kommuninvånare som söker oss eller behöver kontakt med anhörigstrategen, avslutar Anela.

På myndighetsenheten arbetar ett antal biståndshandläggare, en avgiftshandläggare, en ekonomiassistent, anhörigstrategen och tre stycken avlösare. Här finns även löneassistenter och en administrativ assistent.

Här finns samlad information om det stöd du kan få imom ramen för funktionsstöd i Lindesbergs kommun