Translate site

Försvarsmaktsövning Aurora 17

I september (v. 37–39) genomför Försvarsmakten övning Aurora 17 – den största militära övningen i Sverige på 20 år.

Det är en nationell övning som syftar till att bygga ett starkare försvar, där samtliga stridskrafter deltar och som ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige.

Fler än 19 000 män och kvinnor ur Försvarsmakten, ett 40-tal myndigheter samt internationella förband från Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Litauen, Norge och USA deltar i övningen.

Mer om övningen Aurora 17länk till annan webbplats

Vilka berörs av Aurora?
Förband i hela Sverige kommer att beröras, men de största övningsområdena kommer att vara i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg.

För Örebro län innebär övningen framför allt militära transporter på vägar genom länet. Villingsbergs skjutfält berörs genom förberedande artilleriskjutningar samt att en helikopterbas kommer att finnas där under övning Aurora.

För allmänheten kan det innebära trafikstörningar och längre restider under denna period. Det kan också innebära ökat buller i samband med helikopterflygningar till/från Villingsbergs skjutfält.

Mer information på Länsstyrelsens webblänk till annan webbplats

För trafikinformation under övningen:

Trafikverketlänk till annan webbplats och Trafiken.nulänk till annan webbplats

Sveriges radio P4 Örebro (trafikradion)

Foto:Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten