Translate site

Arbete pågår med ny översiktsplan för kommunen - din åsikt är viktig!

Vi vill att du som bor i Lindesbergs kommun ska trivas. Därför är det viktigt för oss att veta vad du tycker.

Vi vill gärna ha både förslag och idéer på hur du vill att kommunens ska utvecklas i framtiden. Vilken roll spelar omgivande miljö idag och vilken roll tror du att den kommer att ha för framtida generationer?

Under oktober och november månad arrangerar vi därför ett antal dialogträffar på olika orter i kommunen. Vid dessa tillfällen fokuseras på fyra olika ämnen: boende, infrastruktur, landsbygdsutveckling i strandnära lägen och upplevelsevärden.

Varmt välkommen att att diskutera och lämna synpunkter och förslag kring hur du vill att just din ort ska utvecklas i framtiden!

Ny översiktplan för Lindesbergs kommun