Translate site

Webbenkät för översiktsplan - din åsikt är viktig!

Vi vill att du som bor i Lindesbergs kommun ska trivas. Därför är det viktigt för oss att veta vad du tycker.

Under november kommer en webbenkät i anknytning till medborgardialogen för Lindesbergs kommuns nya översiktsplan finnas tillgänglig på sidan.
Ny översiktplan för Lindesbergs kommun