Translate site

Samlad information medborgardialoger

Under hösten har ett antal dialoger och träffar genomförts som rör olika delar av kommunen. Dels pågår arbete med översiktsplan för Lindesbergs kommun, dels fördjupad översiktsplan för Frövi tätort. Det har också genomförts möten kring vändplanen i Guldsmedshyttan och plankorsningen Kristinavägen/Schröders backe.

Här hittar du fördjupad information länk till annan webbplats