Translate site

Så blir namnet på Lindesbergs nya 7–9 skola

Den nya högstadieskolan får ett namn med en tydlig lokal koppling och geografisk igenkänning.
- Vi var helt eniga om namnet, säger Linda Svahn, ordförande i barn och utbildningsnämnden.

Det var tidigare i höstas som nämnden gick ut och bad allmänheten skicka in förslag på vad den nya skolan ska heta. Ett trettiotal förslag skickades in och namnet som barn och utbildningsnämnden nu enats om är Lindbackaskolan.
- Av de förslag som skickats in, tittade vi närmare på 7-10 förslag. Efter det följde diskussioner och bortsållning av alla utom tre. Slutligen körde vi handuppräckning och namnet Lindbackaskolan fick flest röster, berättar Linda. Förslaget kommer från elever och personal på Stadskogsskolan.

Nämnden skickade även ut de tre framtagna förslagen till styrgruppen. De har det praktiska samordningsansvaret för bygget av ny högstadieskola. Även de valde namnet Lindbackaskolan, ovetandes om nämndens förslag.
- Det känns bra att vi enats om ett namn, så när vi småningom börjar bygga kan skriva "här byggs Lindbackaskolan". Det är också lätt att uttala, förknippas med Lindesberg och ger en positiv känsla, säger Linda Svahn.

Det formella beslutet om skolans nya namn tas av Samhällsbyggnadsnämnden efter årsskiftet.

Den nya skolan byggs mellan Brotopsskolan och Lindehov. År 2020 ska den nya skolan för årskurserna 7 till 9 stå klar att ta emot 600 elever i Lindesberg.