Translate site

Snöskottning och sandning

Samhällsbyggnad Bergslagen ansvarar för vinterväghållningen på kommunala körbanor, gång- och cykelvägar, torg och viss kommunal fastighetsmark i samtliga medlemskommuner. De sköter även gångbanor i centrala delen av Lindesberg mellan broarna, och mellan Kristinavägen mot Lindessjön.

Här kan du läsa mer om vinterväghållning och vilka regler som gäller för fastighetsägarelänk till annan webbplats