Translate site

E-hälsa, digitalisering och smartare välfärd

Det är ingen nyhet att vårt samhälle - liksom resten av världen, genomgår ett omfattande teknikskifte. Den pågående digitaliseringen skapar genomgripande förändringar för hur vi människor möter och interagerar med varandra.

Inom offentlig verksamhet, t ex i socialtjänst, hälso -och sjukvård bär den nya tekniken med sig stora möjligheter. Den kan bl.a. bidra till att äldre personer och andra med funktionsnedsättning kan bo kvar hemma och fortsätt känna sig trygga och delaktiga i samhället. Det kan också bidra till effektivare arbetsrutiner och underlätta kommunikationen för den enskilde. Så kallad välfärdsteknik inkluderar bland annat digitala trygghetslarm, tele- och videokommunikation, sensorer i hemmet, ett mobilt arbetssätt samt möjlighet att till exempel ansöka om vård via nätet.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) driver på utvecklingen genom olika satsningar, b la projekt ”Smartare välfärd” och ”LEDA” som båda syftar till att stimulera den digitala utvecklingen inom offentlig verksamhet.

I Lindesbergs kommun har flera steg tagits för att hänga med i den digitala utvecklingen. Digitala trygghetslarm har, sedan kopparnätet avvecklats i vårt område, införts hos de enskilda som önskar. Nyckelfria lås inom hemtjänsten är prövade och införs under detta år och nästa. Projekt ”Nattfrid” – att få tillsyn nattetid med mörkerseende kamera är också ett alternativ för de som önskar. Inom inkontinensvården på äldreboenden använder man sedan våren 2017 ett nytt digitalt mätinstrument som bidrar till ökad livskvalitet för den enskilde. Time Care är ett digitalt system för schemaläggning som ger medarbetaren möjlighet att påverka sitt schema utifrån ett fastlagt bemanningsbehov.

Här kan du läsa mer om de digitala lösningarna:

Nyckefria lås inom hemtjänsten

Digitalt system underlättar schemahantering

Nytt digitalt projekt förbättrar livskvalitén inom äldrevården