Translate site

Resestipendium för dig under 20 år!

Kommunstyrelsen i Lindesberg välkomnar ungdomar under 20 år att söka årets resestipendium.

Varje år delar kommunstyrelsen i Lindesberg ut ett stipendium för stöd till resor för ungdomar. Avsikten med stipendiet är att främja utveckling av språkliga, kulturella och sociala kontakter i avsikt att förbättra förståelsen mellan folk och länder i Europa.

Att tänka på för dig som vill söka:

  • Stipendiet kan delas ut dels till ungdom under 20 år som är bosatt i Lindesbergs kommun, dels till grupp av ungdomar under 20 år som är verksamma i kommunen.
  • Stipendiet gäller resor i Europa och resor till kommunens vänorter prioriteras.
  • Stipendienämnd är kommunstyrelsen.
  • Stipendiesumman uppgår till 10 000 kronor, denna kan komma att delas mellan flera sökande.
  • Använd dig gärna av vår ansökningsblankett, finns på hemsidan samt kansliet.

Motiverat förslag till stipendiat eller ansökan om stipendium ska vara Lindesbergs kommun, Kommunstyrelsens kansli, 711 80 Lindesberg, kommun@lindesberg.se, tillhanda senast den 1 mars 2018.

Har du frågor är du välkommen att vända dig till Kommunstyrelsens kansli, kommun@lindesberg.se eller telefon 0581-810 31, 0581-810 30, eller växeln 0581-810 00.

Välkommen med din ansökan!