Translate site

Vackert utformad framtida Flugpark

Det var i våras som Lindesbergs kommun genomförde en medborgardialog inför en ombyggnation, alternativt utveckling av Flugparken i Lindesberg. Ett 70- tal förslag och idéer skickades in från allmänheten. Därefter utlystes en arkitekttävling om parken där en jury, bestående av tre politiker fick i uppdrag att utse vilket förslag som ska genomföras.

Nu har juryn bestående av Kristine Andersson (S), Daniel Andersson (S) och Inger Briberg (MP) utsett det vinnade förslaget som kommer från ÅWL Arkitekter.

Så här beskrivs parkens olika inslag:

Torget och stråken
Parkens norra del, TORGET utförs i huvudsak hårdgjord och kopplar samman Flugparken med Stationshuset både visuellt och funktionellt. Markmaterial och stråk föreslås tillåtas kliva ut över Järnvägsplan/Järnvägsgatan och får stationshuset att landa i parken. På så vis får man också en lugnare trafiksituation precis förbi parken, en signal till bilar att bromsa upp och sakta ner. Ett huvudstråk fångar upp dagens rörelsemönster och vackra vyer mot stationsbyggnadens entré och det öppna flexibla torget ger plats för uteserveringar, marknad, tillfälliga evenemang, cykelparkering mm. Här kan du sitta i södervänt läge under skira lövkronor och ta en kopp kaffe, beskåda vattenspelet eller strosa runt bland borden när det är marknadsdag. Torget ger möjlighet att röra sig fritt över ytan eller utmed de definierade stråken för cykel och gång. Torget blir en plats man leds över men också lockas att stanna upp vid.

Pelousen och grönskan
Den centrala delen i parken, PELOUSEN, utgörs av en större sammanhållen och öppen gräsyta, vackert inramad av häckar och träd. Pelousen blir parkens gröna hjärta som också kopplar samman parkens alla delar och funktioner. Här blir det plats för picknick, lek, spel, eller kanske evenemang/konsert. Genom markmodellering kan en mindre pulkabacke bli en målpunkt även vintertid.

Ellipsen
Ellipsen är ett lekfullt, multifunktionellt och identitetsskapande element som samlar parken och gör den till något unikt. Ellipsen antar olika former och funktioner som tillvaratar kvalitéer runt om i parken. Som ”Soldäcket” erbjuder den sköna sittsoffor för häng i bästa söderläge precis intill rogivande vattenspel. Som ”Blomstergången” fångar den med pergola och bänkar eftermiddags- och kvällssol och ger också möjlighet att ställa ut konstverk på skärmväggar.

Som ”Äventyret” ger den plats för både utkik och klätterlek. Som ”Raggarmuren” blir den en sittbar mursekvens där man kan studera förbipasserande. Här anspelar man på den gamla mur som en gång funnits i ungefär samma läge. Dagens mur föreslås utformas med moderna inslag med små väderskydd med möjlighet till mobilladdning och WIFI.

I parken föreslås två attraktioner/målpunkter som ger extra anledning att besöka parken. I parkens södra del föreslås en lockande äventyrslek med gungor, hängmattor och ett klättertorn med tubrutsch i anslutning till torgytan i parkens norra del föreslås ett vackert och lekfullt vattenspel. Leken blir blickfång på långt håll och ger plats för många barn att leka samtidigt. Lekytan smälter in i parkens gröna helhet och avgränsas från gatan av parkens gröna inramning av häckar och träd.

Vattenspelet är kopplat på färskvatten och kan därför fungera även som vattenlek. Ljudet från vattnet döljer trafikens brus och vattenspelet blir ett självklart element att samlas kring, gammal som ung.


Förslaget presenteras i sin helhet på mars månads företagsfrukost på Lindesbergs stadshotell.

För mer information om upphandlingsprocessen och överklagan, kontakta Magnus Nordqvist, upphandlare

magnus.nordkvist@lindesberg.se


Motivering till det vinnande bidraget:

"Med nyskapande arkitektoniska former har man tagit fram förslag på en park som överraskar och utmanar så väl små som stora besökare till att uppleva en park som omfamnar Lindesberg. Uteservingarna är väl integrerade och fasaderna på de intilliggande byggnaderna lyfts fram och blir en del av helhetsbilden. Guldkorn från underlagen i medborgardialogerna så som sittmur samt lekplats har tagits med i det slutgiltiga förslaget. På ett fördömligt sätt har man tagit med dagens kvalitéer i den nuvarande parken och förädlat dem i ett förslag till utformande av en park som kommer upplevas av kommande generationer".