Translate site

Krisberedskapsveckan i maj

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? I vårt samhälle finns mycket som vi tar för givet. Att elen fungerar så att vi kan laga mat och få värme, eller att det kommer vatten ur kranen så att vi kan dricka, laga mat och tvätta kläder och duscha. Men vad händer om det insträffar en större samhällstörning, olycka eller annan typ av kris?

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) startat #Krisberedskapsveckan - en kampanj tillsammans med bland andra Sveriges kommuner. Kampanjen ska öka kunskapen om hur människor påverkas av och kan förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap, ytterst krig. 2018 blir andra gången som Krisberedskapsveckan genomförs.

I anslutning till kampanjen 2018 kommer MSB tillsammans med bland andra Försvarsmakten, Sveriges Kommuner och Landsting, de frivilliga försvarsorganisationerna och länsstyrelserna att skicka ut ett tryckt informationsmaterial om kriser, höjd beredskap och påverkanskampanjer till samtliga hushåll i landet. Informationen kommer även att finnas i andra kanaler, bland annat på webben.

Bakgrunden till utskicket är ett regeringsuppdrag som förstärker och utvecklar det arbete som MSB redan gör för att öka riskmedvetenheten och kunskapen hos befolkningen om bland annat hemberedskap. Med anledning av det försämrade säkerhetspolitiska läget och den återupptagna planeringen för att hela samhället ska kunna agera vid höjd beredskap och ytterst krig, vill regeringen att informationen om hur befolkningen kan förbereda sig ska bli bättre, både på nationell och lokal nivå.

Krisberedskapsveckan går av stapeln 28 maj till 3 juni 2018.

I samband med kampanjen skickas en informationsbroschyr ut till alla hushåll i Sverige, som betoner vikten av vars en och ens ansvar att vara förberedd i händelse av en större samhällstörning eller ytterst krig.

Avsändare är Myndigheten för Samhällskydd och beredskap på uppdrag av regeringen.

Läs mer om kampanjen härlänk till annan webbplats