Translate site

Henrik Arenvang föreslås bli ny kommundirektör

Detta förutsatt att kommunstyrelsen säger ja vid sammanträdet den 23 april. Rekryteringsprocessen har pågått sedan årsskiftet.

- Henrik har många kvaliteter, såväl på djupet som i sin bredd och har en lång erfarenhet från arbete på olika positioner i kommunen. Jag känner att vi får en trygg och resultatinriktad ledare till kommunen. En mycket stark rekrytering, säger Irja Gustavsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Henrik Arenvang är 47 år och har en universitetsexamen i ekonomi med betoning på företagsekonomi, nationalekonomi och juridik. Han har varit anställd i Lindesbergs kommun sedan 1994 och innehaft olika chefstjänster, b la som biträdande rektor för Lärcentrum Masugnen och även VD för det kommunala bolaget Masugnen utveckling AB. Från 2006 och framåt har han arbetat som förvaltningschef för vuxenutbildningsförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Sedan 2015 innehar han tjänsten som förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Kommundirektörens uppdrag är i korthet att leda, samordna och utveckla kommunens verksamheter i linje med politiskt fattade beslut och uppsatta mål. Kommundirektören är även VD för kommunens moderbolag, samt ytterst ansvarig för strategiska utvecklingsfrågor, exempelvis genom regional samverkan med olika parter.

För mer information, kontakta kommunstyrelsens ordförande Irja Gustavsson
tfn: 076-725 76 11

Henrik Arenvang föreslås som ny kommundirektör efter Christer Lenke som avgår med pension under hösten.

Henrik är för närvarande förvaltningschef för barn - och utbildningsförvaltningen.