Translate site

Samråd pågår för ny översiktsplan - din åsikt är viktig!

Vi vill att du som bor i Lindesbergs kommun ska trivas. Därför är det viktigt för oss att veta vad du tycker.

Nu har ett samrådsförslag arbetats fram till en ny översiktsplan för Lindesbergs kommun. Den ska bidra till god miljö och hållbar utveckling och talar om hur man vill att stad och land ska utvecklas.

I slutet på april bjuder vi in till ett antal dialogmöten på olika orter i kommunen.
Vi vill ha dina tankar om samrådsförslaget och idéer på hur du vill att kommunens ska utvecklas i framtiden. Vilken roll spelar omgivande miljö idag och vilken roll tror du att den kommer att ha för framtida generationer?

Varmt välkommen att diskutera och lämna synpunkter och förslag kring hur du vill att just din ort ska utvecklas i framtiden!

Läs mer om översiktsplanen och dialogträffar

Välkommen på dialogmöte kl. 18
17/4: Fellingsbro - gamla matsalen
Ekbackens skola
18/4: Fröviskolan - matsalen
19/4: Vedevågsteatern
24/4: Lindeskolans aula
25/4: Storåskolan - matsalen