Translate site

Nu har vi en ny grafisk profil för Lindesbergs kommun

Vi är många anställda i kommunen som kommunicerar på olika sätt. För att våra mottagare ska uppfatta att det är Lindesbergs kommun som är avsändare, underlättar en enhetlig profil - även i vår visuella kommunikation.

Den nya grafiska profilen tar fasta på kommunen som organisation och innehåller b la nya profilfärger, linddträdet som grafiskt element och nya typsnitt. I manualen för den grafiska profilen tydliggörs också när det är kommunen som organisation som kommunicerar - och när det är Lindesberg som plats som lyfts fram.

Inför framtagandet av ny grafisk profil har även kommunens logotype - vapenmärket och text, reviderats. Den grå plattan är borttagen och kommunens nya färg, lindgrön ger ett varmare intryck. Loggan är också framtagen i alla digitala format för att underlätta i grafisk produktion (digitala annonser, trycksaker mm). Logotypen finns även i en primär och en sekundär variant.

Den nya profilen gäller för alla kommunala verksamheter. Övergången från den gamla till den nya, sker stegvis.

Mer information: sara.eidevald@lindesberg.se