Translate site

Hur ska sjöstaden Lindesberg utvecklas?

Vattnet har stor betydelse för Lindesberg! Det vackra läget vid Lindessjön och den lummiga Bottenån har en avgörande betydelse för upplevelsen av miljön och är en värdefull tillgång för en attraktiv stad.

Från kommunens sida finns nu en vilja att bättre utnyttja den friluftsresurs årummet utgör för stadens invånare i allmänhet. På uppdrag av kommunen har Samhällsbyggnad Bergslagen därför tagit fram ett förslag till så kallat bryggprogram.

Det klargör var på kommunal mark privata bryggor kan förekomma och var allmänhetens rekreationsintressen istället ska främjas.

Läs mer om bryggprogrammet härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nu vill vi veta vad du tycker! Hjälp oss genom att svara på enkäten som du når via kommunens webbplats: www.lindesberg.se/brygga

Ditt svar behöver vi senast den 22 juni! Tack för att du bidrar!