Translate site

Sök

Din sökning eget avlopp gav 63 träffar

 1. PDF Medborgarundersökning 2014.pdf

  i sin kommun? 15 Om undersökningen 21 Inför eget arbete med resultaten 22 Frågeblankett 23 Rapportbilaga Arbeta vidare med resultaten Förändringar i enkäten SCB:s analysmodell med NKI Om undersökningen Diagram

  Senast ändrad: 2015-01-08 11.23 • Storlek: 704.2 kB
  Lindesberg.se / Medborgarundersökning 2014.pdfPDF
 2. PDF Medborgarundersökning 2016.pdf

  Om undersökningen 21 Inför eget arbete med resultaten 22 Enkät 23 Rapportbilaga Inför eget arbete med resultaten Förändringar i enkäten SCB:s analysmodell med NKI Om undersökningen Diagram och tabeller Del A

  Senast ändrad: 2017-02-16 10.28 • Storlek: 2.2 MB
  Lindesberg.se / Medborgarundersökning 2016.pdfPDF
 3. PDF Medborgarundersökning 2012.pdf

  i sin kommun? 15 Om undersökningen 21 Inför eget arbete med resultaten 22 Frågeblankett 23 Rapportbilaga Arbeta vidare med resultaten Förändringar i enkäten SCB:s analysmodell med NKI Om undersökningen Diagram

  Senast ändrad: 2013-01-02 07.57 • Storlek: 1.9 MB
  Lindesberg.se / Medborgarundersökning 2012.pdfPDF
 4. PDF Medborgarundersökning 2011.pdf

  om inflytandet i sin kommun? 13 Resultat Del C Om undersökningen 18 Inför eget arbete med resultaten 19 Frågeblankett 20 Rapportbilaga Arbeta vidare med resultaten Förändringar i enkäten SCB:s analysmodell med NKI

  Senast ändrad: 2012-02-21 10.44 • Storlek: 1.6 MB
  Lindesberg.se / Medborgarundersökning 2011.pdfPDF
 5. PDF Kommunfullmäktige 2016-04-19 tillägg BKT revision.pdf

  verksamheter Skattefinansierade verksamheter  Gata/Trafik  Park och Skogsförvaltning  Idrotts-och fritidsanläggningar  Lokalvård Avgiftsfinansierade verksamheter  Återvinning  Vatten och avlopp

  Senast ändrad: 2016-04-14 12.42 • Storlek: 6.4 MB
  Lindesberg.se / Kommunfullmäktige 2016-04-19 tillägg BKT revision.pdfPDF
 6. PDF 3_MKB FÖP Frövi 2017-09-26.pdf

  / SWECO MILJÖKONSEKVENSER I följande kapitel beskrivs konsekvenserna av planförslaget. De olika mil- jökonsekvenserna redovisas separat i ett eget avsnitt. Respektive avsnitt inleds med kommunens

 7. PDF Naturvårdsprogram Lindesberg.pdf

  har ett eget skyddsvärde och att människan har ett ansvar att förvalta naturen väl. Alla politiska partier står bakom skrivelsen En samlad naturvårdspolitik. Där ges naturvården en viktig roll, dels genom

  Senast ändrad: 2014-05-12 10.32 • Storlek: 452.9 kB
  Lindesberg.se / Naturvårdsprogram Lindesberg.pdfPDF
 8. PDF Mål och budget 2016-2018.pdf

  99,35 99,31 Årets resultat, mnkr 45,2 14,4 11,2 8,8 9,6 Eget kapital, mnkr 463,3 477,7 488,9 497,7 507,3 Personalkostnader, mnkr 870,0 896,0 923,0 951,0 979,0 Nettoinvesteringar, mnkr, 16,4 72,4 35,7 78,1

  Senast ändrad: 2015-12-02 15.51 • Storlek: 1.1 MB
  Lindesberg.se / Mål och budget 2016-2018.pdfPDF
 9. PDF KF 2016-12-14.pdf

  och budgetramar (nettokostnader) antas. 2. Investeringsvolymen för va/renhållningsverksamheten fastställs till 35 300 000 kronor år 2017. Finansiering kan sker genom nyupplåning eller täcks via disposition ut eget

  Senast ändrad: 2016-12-20 15.18 • Storlek: 272.3 kB
  Lindesberg.se / KF 2016-12-14.pdfPDF
 10. PDF Beredande 2017-04-03.pdf

  beslut delvis överförs till det underordnade organet, som fått uppgiften till sig delegerad. Den som mottar delegation beslutar under eget ansvar. Kommunstyrelsens eller nämnderna, som delegerar, har dock

  Senast ändrad: 2017-03-30 10.04 • Storlek: 13.9 MB
  Lindesberg.se / Beredande 2017-04-03.pdfPDF

Uppdaterad: 2016-09-01 

Sidansvarig: Lena Åström