Translate site

Sök

Din sökning eget avlopp gav 70 träffar

 1. PDF Medborgarundersökning 2014.pdf

  i sin kommun? 15 Om undersökningen 21 Inför eget arbete med resultaten 22 Frågeblankett 23 Rapportbilaga Arbeta vidare med resultaten Förändringar i enkäten SCB:s analysmodell med NKI Om undersökningen Diagram

  Senast ändrad: 2015-01-08 11.23 • Storlek: 704.2 kB
  Lindesberg.se / Medborgarundersökning 2014.pdfPDF
 2. PDF Medborgarundersökning 2016.pdf

  Om undersökningen 21 Inför eget arbete med resultaten 22 Enkät 23 Rapportbilaga Inför eget arbete med resultaten Förändringar i enkäten SCB:s analysmodell med NKI Om undersökningen Diagram och tabeller Del A

  Senast ändrad: 2017-02-16 10.28 • Storlek: 2.2 MB
  Lindesberg.se / Medborgarundersökning 2016.pdfPDF
 3. PDF Medborgarundersökning 2012.pdf

  i sin kommun? 15 Om undersökningen 21 Inför eget arbete med resultaten 22 Frågeblankett 23 Rapportbilaga Arbeta vidare med resultaten Förändringar i enkäten SCB:s analysmodell med NKI Om undersökningen Diagram

  Senast ändrad: 2013-01-02 07.57 • Storlek: 1.9 MB
  Lindesberg.se / Medborgarundersökning 2012.pdfPDF
 4. PDF Medborgarundersökning 2011.pdf

  om inflytandet i sin kommun? 13 Resultat Del C Om undersökningen 18 Inför eget arbete med resultaten 19 Frågeblankett 20 Rapportbilaga Arbeta vidare med resultaten Förändringar i enkäten SCB:s analysmodell med NKI

  Senast ändrad: 2012-02-21 10.44 • Storlek: 1.6 MB
  Lindesberg.se / Medborgarundersökning 2011.pdfPDF
 5. PDF Kommunfullmäktige 2016-04-19 tillägg BKT revision.pdf

  verksamheter Skattefinansierade verksamheter  Gata/Trafik  Park och Skogsförvaltning  Idrotts-och fritidsanläggningar  Lokalvård Avgiftsfinansierade verksamheter  Återvinning  Vatten och avlopp

  Senast ändrad: 2016-04-14 12.42 • Storlek: 6.4 MB
  Lindesberg.se / Kommunfullmäktige 2016-04-19 tillägg BKT revision.pdfPDF
 6. PDF Naturvårdsprogram Lindesberg.pdf

  har ett eget skyddsvärde och att människan har ett ansvar att förvalta naturen väl. Alla politiska partier står bakom skrivelsen En samlad naturvårdspolitik. Där ges naturvården en viktig roll, dels genom

  Senast ändrad: 2014-05-12 10.32 • Storlek: 452.9 kB
  Lindesberg.se / Naturvårdsprogram Lindesberg.pdfPDF
 7. PDF 3_MKB FÖP Frövi 2018-02-23.pdf

  Antagandehandling / SWECO MILJÖKONSEKVENSER I följande kapitel beskrivs konsekvenserna av planförslaget. De olika mil- jökonsekvenserna redovisas separat i ett eget avsnitt. Respektive avsnitt inleds med kommunens

 8. PDF Kommunfullmäktige 2018-05-23 PUL hemsidan.pdf

  Avgiftsfinansierade verksamheter  Återvinning  Vatten och avlopp Årsredovisning 2017 4 Organisation Politiska mål Övergripande o Kunderna/medborgarna är nöjda med våra tjänster och service. o Vi kännetecknas

  Senast ändrad: 2018-05-14 13.07 • Storlek: 6.2 MB
  Lindesberg.se / Kommunfullmäktige 2018-05-23 PUL hemsidan.pdfPDF
 9. PDF Mål och budget 2016-2018.pdf

  99,35 99,31 Årets resultat, mnkr 45,2 14,4 11,2 8,8 9,6 Eget kapital, mnkr 463,3 477,7 488,9 497,7 507,3 Personalkostnader, mnkr 870,0 896,0 923,0 951,0 979,0 Nettoinvesteringar, mnkr, 16,4 72,4 35,7 78,1

  Senast ändrad: 2015-12-02 15.51 • Storlek: 1.1 MB
  Lindesberg.se / Mål och budget 2016-2018.pdfPDF
 10. PDF Ärende 7 - Årsredovisning.pdf

  till det egna kapitalet samt förs till resultatregleringsfonder enligt nedan: -resultatregleringsfonden för vatten och avlopp med 1 440 153:04 kronor, - resultatregleringsfonden för renhållning med 1 128 914:05

  Senast ändrad: 2018-04-12 16.02 • Storlek: 3.4 MB
  Lindesberg.se / Ärende 7 - Årsredovisning.pdfPDF

Uppdaterad: 2016-09-01 

Sidansvarig: Lena Åström