Translate site

Anhörigträffar - Råd och stöd

Ibland kan det finnas behov att få prata med någon eller få tips eller praktisk handledning för att klara av rollen som den vårdande anhöriga. Vi erbjuder både stöd i olika grupper (anhörigträffar) och enskilt.

På kommunens anhörigcentrum kan du delta i anhörigträffar för att möta andra som befinner sig i liknande situation som du. På träffarna tar vi upp det som är viktigt för dig.

Ingen föranmälan behövs. Fika erbjuds till självkostnadspris.

Utöver att ha en stödjande uppgift kan anhörigträffarna också vara ett forum för information och dialog med olika företrädare från kommunen eller andra aktörer.

Anhörigträffarna arrangeras ibland i samarbete med olika föreningar och organisationer.
Datum och tider för kommande träffar hittar du under mer information.

Uppdaterad: 2018-01-05 

Sidansvarig: Madde Gustavsson

Kontakt

Anhörigkonsulent
0581-810 83

anhorigstod@lindesberg.se