Translate site

Färdtjänst och Parkeringstillstånd

Färdtjänst

Ansökan om färdtjänst görs till Länstrafiken. Ansökan ska vara skriftlig. Du kan även beställa den genom att kontakta länstrafiken.

Efter att Färdtjänsenheten fått ansökan gör de en utredning. Ofta vill de träffa den som ansöker och ibland behöver de ett läkarutlåtande som ett kompletterande underlag i sin utredning. Deras målsättning är att du ska ha fått besked efter ungefär 4-5 veckor.

Blankett för ansökan om färdtjänst finner du på Länstrafiken hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan beviljas till förare eller passagerare som har betydande svårigheter att förflytta sig inom rimligt avstånd från en parkeringsplats.

Tillståndet är personligt och gäller endast tillståndsinnehavaren. Inom Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg och Hällefors är parkering för rörelsehindrad avgiftsfri men i andra kommuner eller länder kan andra regler gälla.

Tillståndet gäller i Sverige och inom hela EU på offentliga parkeringsplatser som förvaltas eller sköts av kommunen, i länder utanför EU ansvarar man själv för att ta reda på föreskrifter, regler och eventuella undantag.

Samhällsbyggnad Bergslagen ansvarar för tillståndsgivning för parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Ansökningsblankett parkeringstillstånd för rörelsehindradlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2018-02-28 

Sidansvarig: Jessica Öhlund 0581-810 84

Kontakt

0581-810 00 Kommunens växel

Färdtjänst
0771 55 30 00
fardtjanstenheten@lanstrafiken.se

Parkeringstillstånd
0587-55 00 00
forbund@sbbergslagen.se