Translate site

Bostadsanpassning

Den som behöver få sin bostad ombyggd och anpassad på grund av funktionsnedsättning kan söka bostadsanpassningsbidrag. Bostadsanpassning lämnas till en person med funktionsnedsättning som äger en bostad för permanent bruk eller som har en sådan bostad med hyres- eller bostadsrätt.

Exempel på åtgärder och hjälpmedel som omfattas av bidraget:

  • Trösklar
  • Ramp till entrén
  • Stödhandtag
  • Sätta in bredare dörrar

Bostadsanpassning - Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen

                Om du eller någon i ditt hushåll har en varaktig funktionsnedsättning kan din bostad behöva anpassas. Då kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag från kommunen. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen handlägger bidragsansökningarna i Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommun.Bidraget avser anpassning av den permanenta bostaden för att underlätta för personen med funktionsnedsättning.Du kan söka bidrag om du hyr din bostad, har bostadsrätt eller eget hus. Om du bor i hyresrätt eller bostadsrätt måste fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen godkänna den sökta anpassningen.                

Uppdaterad: 2017-10-05 

Sidansvarig: Jessica Öhlund 0581-810 84

Kontakt

0581-810 00 kommunens växel

Fråga efter handläggare på Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen.

Mer information

Ansökan görs hos handläggare
på Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen.