Translate site

Daglig verksamhet

Syftet med daglig verksamhet är att den ska bidra till personlig utveckling och främja delaktighet i samhället. Verksamheten ska innehålla både habiliterande och mer produktionsinriktade uppgifter.

I kommunen finns 12 olika enheter där daglig verksamhet bedrivs. De olika dagliga verksamheterna heter Ankaret, Erikshjälpen, Knutpunkten, Kompassen/Skutan, Lotsen, Navet, Norslund, Paletten, Satellitgruppen, Stallhjälpen, Transportgruppen och Ängen. För att kunna delta i daglig verksamhet måste en ansökan om daglig verksamhet beviljas från kommunens handläggare.

Vad händer efter det att insatsen beviljats?
När insatsen beviljats lämnas ärendet vidare till enhetschefen för daglig verksamhet. Enhetschefen påbörjar arbetet med att genomföra beslutet genom att kontakta dig för att boka in en träff.

Enhetchefen ser till att du får den hjälp och det stöd som beslutats. Vilket sker med hjälp av att en genomförandeplan upprättas tillsammans med dig.

Uppdaterad: 2017-08-28 

Sidansvarig: Jessica Öhlund 0581-810 84