Translate site

Lotsen

Lotsen är en daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Insatsen består av stöd i den dagliga verksamheten och syftar till att öka individens självständighet i samhället.

Här finns två arbetshandledare. Antalet arbetagare som ingår i gruppen beror på tillgången av praktikplatser.
 
Gruppens arbetsuppgifter
Lotsens målsättningen är att hjälpa personer med funktionsnedsättning att komma ut på praktikplatser i samhället. Gruppmedlemmarna jobbar både inne i lokalen och ute i andra verksamheter. Detta görs i olika omfattning dels beroende på den enskildes förutsättningar men även på grund av tillgång till praktikplatser. Den tid man är inne på Lotsen jobbar man med exempelvis olika legojobb eller data.

Hur utformas stödet?
Varje person som har daglig verksamhet ska vara med och planera så att han eller hon får arbetsuppgifter, arbetstider och stöd som är anpassade utifrån önskemål och behov. När praktik inleds är alltid någon av arbetshandledarna med och hjälper till med inskolningen. De olika praktikplatserna besöks sedan regelbundet av arbetshandledarna för uppföljning och utvärdering.

Vem kan få arbeta på Lotsen?
Personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS eller dag verksamhet enligt  SoL.

Uppdaterad: 2017-08-28 

Sidansvarig: Jessica Öhlund 0581-810 84

Kontakt

Adress
Lotsen
Norrtullsgatan 9
711 30 Lindesberg

Telefon
0581-815 78