Translate site

Kostavgift

Huvudprincipen är att alla insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är avgiftsfria och att du enbart betalar för dina egna personliga utgifter i samband med insatsen. Det kan vara egna kostnader för bostad, måltider, fritidsaktiviteter, resor och utflykter.

Enligt LSS framgår om någon som är under 18 år får omvårdnad i ett annat hem än det egna, med stöd av denna lag, är föräldrar är skyldiga att i skälig utsträckning bidraga till kommunens kostnader.

Från och med 2017-01-01 gäller nya avgifter för kost när barn och ungdomar vistas på kortidsvistelse:

Ålder

Heldag

Halvdag

0-6

66 kr

36 kr

7-12

77 kr

40 kr

13-

89 kr

48 kr


Kl. 12.00 är brytpunkt för hel- halvdag.

Avgifterna kommer sedan årligen regleras med konsumentprisindex för livsmedel.

Uppdaterad: 2017-08-31 

Sidansvarig: Jessica Öhlund 0581-810 84