Translate site

Korttidsboende för vuxna - Lyan

Lyan är ett korttidsboende för vuxna med funktionsnedsättning. Målet med korttidsvistelsen är att ge korttidsgästen miljöombyte och kontakt med andra för sin egen utveckling. Det ska även var en möjlighet för anhöriga att få avlösning.

Lyan ligger i ett hyreshus på Hagabergsområdet i Lindesberg. Det finns plats för två gäster per dygn. Lyan är bemannat dygnet runt och personalgruppen består av 4 personer.

Hur utformas stödet?
Handläggarna beviljar antal dygn per månad. Korttidsvistelsen kan vara både en regelbunden insats eller en insats vid ett tillfälligt behov. Alla gäster har en kontaktpersonal. Genomförandplanen utarbetas genom samverkan med gästen, anhöriga, kontaktpersonal och enhetschefen. I gästens korttidsvistelse ingår omvårdnad, fritidsaktiviteter och träning inför eget boende.

För att få rätt till korttidsvistelse måste ansökan beviljas av LSS-handläggare.

Uppdaterad: 2017-08-29 

Sidansvarig: Jessica Öhlund 0581-810 84

Kontakt

Telefon: 0581-812 04

Adress:
Lyan
Björkhyttevägen 97 D
711 33 Lindesberg

Kontakt enhetschef