Translate site

Ånäs

Ånäs är ett boende för vuxna personer med funktionsnedsättning. Målet är att ge de boende det stöd och den hjälp de behöver i deras dagliga liv utifrån deras individuella behov samt att bidra till en meningsfull fritid.

Vad är Ånäs?
Ånäs ligger vid ett bostadsområde i Lindesberg, lite avskilt med närhet till ett grönområde med skog. Ånäs är en enplansvilla med fem lägenheter och en gemensamhetsdel. Alla lägenheterna är handikappanpassade.

Ånäs är bemannat dygnet runt. Personalgruppen består av fem personer.

Hur utformas stödet?
Alla personer som bor på Ånäs har en kontaktpersonal. Tillsammans med den enskilde, enhetschefen och kontaktpersonal utformas en genomförandeplan över hur den enskilde vill att stödet ska se ut. Stödet är individuellt utformat för att möta den enskildes behov. Planen följs upp kontinuerligt för att anpassas till den enskildes aktuella situation.

Uppdaterad: 2017-08-28 

Sidansvarig: Jessica Öhlund 0581-810 84
Kontakt

Ånäs gruppboende
Altvägen 1
711 33 Lindesberg
0581-81105

Enhetschef