Translate site

Backen

Backen är ett boende för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Syftet är att stödja de boende både i deras hemmiljö och i mötet med samhällslivet, tillvarata deras individuella resurser och stödja dem så de får ett så självständigt liv som möjligt.

Vad är Backen?
Backen är en av de verksamheter som hör till kommunpsykiatrin. Backen ligger i Vedevåg en mil från Lindesberg. Boendet ligger lite för sig själv med trädgård och ett grönområde runt huset. Det är nära till skog och andra grönområden. Det är gångavstånd till affären. Boendet är beläget i ett tvåvåningshus med två uppgångar varav den ena med hiss. Boendet har sex lägenheter och en gemensamhetsdel med kontor.

Backen är bemannat dygnet runt. Personalgruppen består av sex personer.
 
Hur utformas stödet?
Alla personer som bor på Backen får två kontaktpersoner från personalen. Tillsammans med den enskilde, enhetschefen och kontaktpersonal utformas en genomförandeplan över hur den enskilde vill att stödet ska se ut. Stödet är individuellt utformat för att möta den enskildes behov. Planen följs upp kontinuerligt för att anpassas till den enskildes aktuella situation.

Uppdaterad: 2017-07-31 

Sidansvarig: Jessica Öhlund 0581-810 84
Kontakt

Backen
Östra Bohrsvägen 2 a
711 72 Lindesberg
0581-890 32

Enhetschef