Translate site

Björkbacken

Björkbacken är ett boende för vuxna personer med funktionsnedsättning. Målet är att ge de boende det stöd och den hjälp de behöver i deras dagliga liv utifrån deras individuella behov samt att bidra till en meningsfull fritid.

Vad är Björkbacken?
Björkbacken är ett boende som ligger i ett hyreshus på Hagabergsområdet i Lindesberg. Det finns ett litet grönområde och en uteplats i anslutning till boendet. Hyreshuset består av två våningar med tre trappuppgångar. Boendet ligger på markplan och består av sex lägenheter och en större gemensamhetsdel. Alla lägenheter är handikappanpassade.

Björkbacken är bemannat dygnet runt.

Personalgruppen består av sex personer.
 
Hur utformas stödet?
Alla personer som bor på Björkbacken har en kontaktpersonal. Tillsammans med den enskilde, enhetschefen och kontaktpersonal utformas en genomförandeplan över hur den enskilde vill att stödet ska se ut. Stödet är individuellt utformat för att möta den enskildes behov. Planen följs upp kontinuerligt för att anpassas till den enskildes aktuella situation.

Uppdaterad: 2017-07-31 

Sidansvarig: Jessica Öhlund 0581-810 84
Kontakt

Björkbackens gruppboende
Björkhyttevägen 85 B
711 33 Lindesberg
0581-81104
070-567 03 56

Enhetschef